Autisme

Prikkels

Het autisme-spectrumstoornis (ASS) kent verschillende vormen. Een kind met autisme vangt veel prikkels uit de omgeving op, maar kan deze die niet goed filteren in die zin dat het verschil tussen wel of niet belangrijk hen ontgaat. Het is gericht op details, waardoor samenhang tussen zaken hem/haar ontgaat. Om alle prikkels te overleven, houdt het zich vast aan gewoonten en/of routineuze handelingen, waardoor plotselinge veranderingen erg kunnen ingrijpen.

Leerprestaties

Verder hebben zij moeite met communiceren en vinden het moeilijk andermans bedoelen te begrijpen. Zichzelf uitdrukken is ook lastig, waardoor het sociale functioneren te lijden heeft. Het hoeft geen betoog dat autisme de leerprestaties behoorlijk beïnvloedt, mede gezien het feit dat deze doorgaans in een groep geleverd moeten worden.

Behandelen

Hierom is het zaak zo vroeg mogelijk professionele hulp in te schakelen. Er zijn tegenwoordig immers effectieve strategieën en technieken die het kind leren en helpen om met zijn/haar autisme om te gaan. Zo wordt ingezet op een zo optimaal mogelijk functioneren op school en een zo groot mogelijk leerresultaat.

Meer info

Wilt u meer informatie over autisme?
Maak hier dan uw keuze en u komt bij uw persoonlijke pagina:
 

OnderwijsXtra Onderwerpen Studenten

OnderwijsXtra Onderwerpen Ouders

OnderwijsXtra Onderwerpen School

 

Tip: Adressenwijzer hulpverleners autisme

OnderwijsXtra op Social media

© 2011 - OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer