blanco.jpg
FacebookGoogle Bookmarks
blanco.jpg
blanco.jpg

Blog

| 31 Hits

Veel onderwijsorganisaties zijn voortdurend in beweging. Het voortdurend veranderende overheidsbeleid, de razensnelle ontwikkeling in onderwijsprocessen en -leermiddelen met de daaruit voortvloeiende onderwijsvernieuwing, vragen flexibiliteit en adequate sturing van schoolleiders. Op de eigen verantwoordelijkheid van leraren wordt een steeds groter beroep gedaan. De transitie naar een nieuw tijdperk in de relatie tussen schoolleider/leraar en organisatie is volop in ontwikkeling!

Onze visie

Plata fundament werkt vanuit de overtuiging dat onderwijsorganisaties optimaal kunnen inspelen op deze ontwikkelingen, als gebruik wordt gemaakt van het groeipotentieel van iedere onderwijsmedewerker. Zij zijn in staat tot grote prestaties als zij leren werken vanuit autonomie en persoonlijk leiderschap.

De onduidelijkheid en onzekerheid die veranderingen met zich meebrengen, maken het schoolleiders en leraren echter niet gemakkelijk om een gekozen koers of een nieuwe werkwijze te bestendigen. Het is onze visie, dat door een fundament te bieden, waarin waarden vanuit zingeving, inspiratie en verbinding worden geborgd, het potentieel van schoolleiders en leraren optimaal kan worden ontwikkeld en benut.

Fundament

Leraren hebben behoefte om invulling te kunnen geven aan hun passie en willen geïnspireerd en gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf te halen. Willen schoolleiders maximaal invulling geven aan hun leiderschap, dan zullen ze moet leren werken vanuit een gezamenlijk fundament. Daarbij is het belangrijk dat er een goed besef is van waar de wortels van de organisatie liggen en hoe de organisatie is ontstaan. Ook verbinding en saamhorigheid met collega's vindt zijn wortels in dat fundament, waar vanuit leraren zich gedragen en gesteund voelen.

Verbinding

Plata fundament ondersteunt onderwijsorganisaties bij het realiseren van hun ambities door het ontwikkelen en gebruikmaken van het menselijk potentieel. Het vinden van de verbinding tussen de organisatiedoelen en de behoeften van individuele mensen, teams en afdelingen, is wat ons drijft. Vanuit inspiratie, transformatie en veranderkunst helpen wij die verbinding tot stand te brengen en de organisatie haar ambities waar te maken.

Wij verbinden vanuit inspiratie door veranderingsprocessen vorm te geven, uit te voeren en te begeleiden, vanuit passie, plezier en creativiteit.
Wij verbinden vanuit transformatie door het eigenaarschap van het proces met alle betrokkenen te delen, waardoor kwaliteiten makkelijker kunnen worden aangesproken en meer zin in samenwerking ontstaat.
Wij verbinden vanuit veranderkunst door zelf zichtbaar te zijn als positief referentiekader voor mensen en hen werkelijk verder te helpen bij het ontwikkelen van hun persoonlijk leiderschap en inspirerend vermogen.

Rules of engagement

Plata fundament werkt vanuit respect, empowerment, protectie, verantwoordelijkheid en betrokkenheid.
Respect voor ieder mens is de basis voor al onze trajecten. Daardoor ontstaat acceptatie en een klimaat, gebaseerd op I am OK, you are OK. Empowerment, het versterken van de groei van iedere persoon, staat centraal in onze begeleidingen.

Protectie ontstaat doordat wij werken vanuit de principes van vertrouwelijkheid en veiligheid voor deelnemers binnen onze ontwikkelingstrajecten. We dragen verantwoordelijkheid voor de effecten van onze activiteiten voor leraren en hun (werk)omgeving en we ervaren diepe betrokkenheid bij alle schoolleiders, leraren en schoolorganisaties, waar wij mee werken.

Meer informatie

Wilt u weten wat Plata fundament voor uw schoolorganisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij bespreken de mogelijkheden graag. Profiteer ook van onze aantrekkelijke en concurrerende tarieven! Mail of bel (06 46487319) dan Arno de Beer. Hij beantwoordt uw vragen graag!

 

Wat drijft úw Onderwijsorganisatie? Plata Fundament

 

 

 

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer