Dyscalculie

Leerprestaties

Kinderen met dyscalculie hebben ernstige moeite met het oproepen en/of toepassen van reken- en wiskundekennis, terwijl men gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, anders zou verwachten. Het hoeft geen betoog dat dyscalculie van grote invloed is op de leerprestaties.

Behandelen

Hierom is het zaak zo vroeg mogelijk professionele hulp in te schakelen.  Er zijn tegenwoordig immers effectieve trainingen en tools die het kind leren om met zijn/haar dyscalculie om te gaan, teneinde een zo groot mogelijk leerresultaat te behalen.

Te denken valt aan remedial teaching en goed gebruik van de rekenmachine.

Meer info

Wilt u meer informatie over dyscalculie?
Maak hier dan uw keuze en u komt bij uw persoonlijke pagina:
 

OnderwijsXtra Onderwerpen Ouders

OnderwijsXtra Onderwerpen School

 

Tip: Adressenwijzer hulpverleners dyscalculie

OnderwijsXtra op Social media

© 2011 - OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer