Dyslexie

Leerprestaties

Bij dyslexie gaat het lezen, spellen en ook het schrijven erg moeizaam, terwijl men gezien de leeftijd en het onderwijsniveau van de scholier, anders zou verwachten. Het hoeft geen betoog dat dyslexie van grote invloed is op de leerprestaties.

Behandelen

Hierom is het zaak zo vroeg mogelijk professionele hulp in te schakelen. Er zijn tegenwoordig immers effectieve trainingen en tools die het kind leren en helpen om met zijn/haar dyslexie om te gaan, teneinde een zo groot mogelijk leerresultaat te behalen.

Te denken valt aan remedial teaching en het hulpprogramma Kurzweil.

Meer info

Wilt u meer informatie over dyslexie?
Maak hier dan uw keuze en u komt bij uw persoonlijke pagina:
 

OnderwijsXtra Onderwerpen Ouders

OnderwijsXtra Onderwerpen School

 
Tip: Adressenwijzer hulpverleners dyslexie

OnderwijsXtra op Social media

© 2011 - OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer