Hoogbegaafdheid

Kenmerken

Met een intelligentiescore vanaf 130, is er gerede kans op hoogbegaafdheid. Bij hoogbegaafdheid zijn onder andere creativiteit in het bedenken van oplossingen, een hoge motivatie, een groot doorzettingsvermogen en een uitzonderlijk presteren op meer gebieden, belangrijke kenmerken. Hoogbegaafden beschikken over een grote verbeeldingskracht, hetgeen in de klas nogal eens leidt tot dagdromen en fantaseren.

Hoogintelligent of hoogbegaafd?

Omdat hoogbegaafden op school vaak net zo als hoogintelligente kinderen presteren, of zelfs onderpresteren, zijn zij niet altijd te herkennen in de klas. Een persoonlijkheidsonderzoek en intelligentieonderzoek kunnen uitmaken of sprake is van hoogintelligentie, danwel hoogbegaafdheid.  

Leerprestaties

Hoogbegaafden die niet de uitdaging krijgen die ze nodig hebben, kunnen gaan onderpresteren op school. Uit verveling kunnen zij negatief gedrag ontwikkelen. Ook gebeurt het dat zij een verkeerde manier van leren ontwikkelen. Later, in het vervolgonderwijs, komen zij in de problemen, doordat zij niet weten hoe te leren of te studeren.  

Aangepast onderwijs

Het hoeft geen betoog dat niet herkende en erkende hoogbegaafdheid van grote invloed kan zijn op het leerproces. Hogbegaafde leerlingen en studenten zijn dan ook zeer gebaat bij aangepast onderwijs.

Meer info

Wilt u meer informatie over hoogbegaafdheid? Maak hier dan uw keuze en u komt bij uw persoonlijke pagina:
 

OnderwijsXtra Onderwerpen Ouders

OnderwijsXtra Onderwerpen School

 

Tip: Adressenwijzer hulpverleners Hoogbegaafdheid

OnderwijsXtra op Social media

© 2011 - OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer