Leervaardigheden

Leerprestaties

Leervaardigheid houdt in dat je in staat bent kennis te verwerven, een positieve leerhouding hebt, jezelf kunt sturen in je leerproces, weet waar je wel en niet goed in bent, kunt samenwerken, jezelf vaardigheden eigen kunt maken (bijv. onderzoek doen) en tot slot kritisch naar jezelf en je leerproducten kunt kijken (evalueren).

Er zijn verschillende manieren van leren, waarbij je onbewust kiest voor de leerstijl die je het prettigst vindt. Voor effectief leren is het echter nodig dat je naar andere leerstijlen kunt switchen. Leren zelf is een onzichtbaar proces, maar het resultaat is dat niet! De resultaten van toetsen, werkstukken en verslagen kunnen soms erg tegenvallen.

Studiehulp

Dan is het zaak zo snel mogelijk studiehulp in te schakelen. Er zijn tegenwoordig immers tal van bureaus en instanties die  scholieren en studenten kunnen trainen in leerstijlen en juiste leervaardigheden, teneinde een zo groot mogelijk leerresultaat te behalen op school.

Meer info

Wilt u meer informatie over leervaardigheden? Maak hier dan uw keuze en u komt bij uw persoonlijke pagina:
 

OnderwijsXtra Onderwerpen Ouders

OnderwijsXtra Onderwerpen School

 

Tip: Adressenwijzer hulpverleners leervaardigheden

OnderwijsXtra op Social media

© 2011 - OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer