blanco.jpg
FacebookGoogle Bookmarks
blanco.jpg
blanco.jpg

Bijles op maat

    Welkom bij SchoolXtra
 

Natuurlijk verlangt u naar een succesvolle, vreedzame en veilige school, waar uw leerlingen goed kunnen gedijen. Om u daarbij te helpen, treft u hier volop informatie voor u als schoolleider. Ook treft u informatie over zaken die de leerresultaten en het welbevinden van uw scholieren beïnvloeden. Om uw voordeel mee te doen!

 

     Psycho-emotioneel   

  * Angststoornissen

  * Agressie- & Gedragsproblemen

  * Depressie

  * Eetstoornissen

  * In de problemen

  * Sociale Weerbaarheid

  * Verlies, scheiding, rouw

  * Verslaving

 

 
 

  Ontwikkelingsstoornis  

  * ADHD en ADD

  * Autisme

  * Dyspraxie (DCD)

  * Logopedie & Stotteren

  * Verwerking primaire reflexen

  * ODD & CD

  * Taalontwikkelingsstoornissen

  * Tics & Gilles de la Tourette

  * Schrijfproblemen

 
  

    Leerprobleem    

  * Aandacht & Focus

  * Concentratie

  * Dyscalculie & RT

  * Dyslexie & RT

  * Faalangst

  * Geheugenproblemen

  * NLD

  * Studiehulp

 

 
         

          Schoolzaken        

  * Anderstaligen (NT2)

  * Cito/Nio/Wisc/Nscc/

     Son/Eindtoets

  * Gezonde school

  * Leerlingzorg

  * Passend, Inclusief & Adaptief

  * Advies en/of begeleiding 

  * ICT

  * Nieuws

  * Onderwijsontwikkeling 

  * Management / Schoolleiders

  * Overheid & Onderwijs

  * Personeelszaken

  * Privacy

  * Subsidies

  * TTO

  * Vergoedingsregelingen

  * Vreedzame school

  * Veilig (nieuw) gebouw 

 

  

   Diverse onderwerpen  

  * Beelddenken

  * Gedragsproblemen

  * Hooggevoeligheid

  * Homoseksualiteit

  * Loverboys

  * Hoogbegaafdheid

  * Meldcodes

        - kindermishandeling

        - seksueel misbruik

  * Omgaan met Geld

  * Ouderbetrokkenheid

  * Opvoeding

  * Seksualiteit

  * Sociale media

  * Sexting & Grooming

  * Thuiszitters & Thuisonderwijs

  * Duurzaamheid

  * (Chronische) ziekte of beperking

 

 

  

    Diverse sites      

 

  * Onderwijs Startpagina

  * Onderwijsraad

  * Onderwijskalender

  * Scholenonderzoek

  * Scholenopdekaart

  * Scholenkeuze

  * Rijksoverheid

  * Onderwijsministerie

  * Onderwijs in cijfers

  * ZAT NL

  * Bestuurdersverhalen

  * Schoolleidersverhalen

  * Alg.Ver. Schoolleiders

  * Schoolleiders Top

  * Sprekers Instituut

 

 
 
 -

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angststoornissen 

Hulpverleners in uw regio, vindt u in onze Adressenwijzer

 
 
 

Maak hier uw keuze:

 1. Algemeen

 2. Fysieke veiligheid

 3. Agressie

 4. Discriminatie

 5. Pesten

 6. Radicalisering

 7. Crisismanagement

 

Algemeen  

Fysieke veiligheid  

Agressie 

 

Discriminatie  

 

 Pesten  

 

Radicalisering   

Crisismanagement

Kijk hier voor lessuggesties en pakketten

 
 

Veilig (Nieuw) Schoolgebouw 

 

Veiligheid

Renovatie of Nieuwbouw?

Dienstverleners in uw regio, vindt u in onze Adressenwijzer

 

Agressie- en Gedragsproblemen  

 

Agressie

Kijk ook bij 'Anti-agressiebeleid'

 

Gedragsproblemen

 
 

Schoolmanagement / Schoolleiders 

 

Algemeen

Schoolmanagement PO

Schoolmanagement VO

Bestuur & Raad van toezicht

 
 

(Chronische) ziekte of beperking  

 
 
 

Basisonderwijs

Voortgezet Onderwijs

MBO

Voeding

Sport en Bewegen

Genotmiddelen 

Frisse school / Binnenmilieu

 

Dyspraxie of DCD 

Hulpverleners in uw regio, vindt u in onze Adressenwijzer

 
 

 School & Homoseksualiteit  

 

 Leerling in de problemen 

Hulpverleners in uw regio, vindt u in onze Adressenwijzer

 

 Leerlingzorg 

 

Leerlingzorg

 

Passend onderwijs

Passend onderwijs & Beleid

Passend onderwijs & ouders

Inclusief onderwijs

Adaptief onderwijs

 

  Thuiszitters & Thuisonderwijs

 

Thuiszitters

Video's

Nieuws en blogs

Thuisonderwijs

 

 Loverboys  

Voorlichting op school

Hulpverleners in uw regio, vindt u in onze Adressenwijzer

 
 

 Meldcodes op school 

 

 Kindermishandeling 

Seksueel misbruik

Training

Hulpverleners in uw regio, vindt u in onze Adressenwijzer

 
 

ODD & CD  

Hulpverleners in uw regio, vindt u in onze Adressenwijzer

 

 

 

Ouderbetrokkenheid 

Communicatie met ouders

Rechten & Plichten van ouders

Wetenschappelijke artikelen

 

 Onderwijs Nieuws & Columns 

Buitenlands onderwijsnieuws

 

Maak hier uw keuze:

 1. Onderwijstrends

 2. Onderwijsfilosofie

 3. Onderwijsontwikkeling en - Vernieuwing

 4. Kennisorganisaties

 5. Vakverenigingen

 

 Onderwijstrends

 

Algemene Informatie

Blended Learning

Leerling 2020 en 2025

Curriculum Nu & Onderwijs 2032

21st Century Skills

Virtual Reality

Personaliseren en Differentiëren

Maker Education

Onderwijsfilosofie

 

Organisaties Onderwijsontwikkeling en -vernieuwing

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

MBO

 

 Kennisorganisaties

 
 
 

Onderwijs & ICT 

 

Implementatie ICT op school

Leermiddelen

 

Kinderen, jongeren & Omgaan met geld  

 

School en Duurzaamheid

Video's

 

 School & Overheid 

Leerplicht, werkleerplicht en kwalificatieplicht

Schoolverzuim

Zie ook 'Thuiszitters & Thuisonderwijs'

 

Schorsing en Verwijdering

 

School en Personeel  

 

   School & Privacy
 

Implementatie privacybeleid

 
 

 School en Seksualiteit  

 
 

Onderwijs Subsidies  

 

Algemeen

Primair Onderwijs

Voortgezet Onderwijs

Hoger Onderwijs

 

Televisie, Sociale media & Internet 

 

Omgaan met Sociale media & Internet

Blog & Columns

Video's

Omgaan met Geweldsbeelden

 
 

Sexting & Grooming

Hulp

 
 
 

Tics & Gilles de la Tourette  

Tourette in het basisonderwijs

Tourette Filmpjes

Tourette & Sociale media

 
 

 Vergoedingsregelingen 

 

 Verslaving en School  

Info over drugs

Hulpverleners in uw regio, vindt u in onze Adressenwijzer

 

 ADHD en ADD  

Hulpverleners in uw regio, vindt u in onze Adressenwijzer

 
 

 Autisme  

Video's & films Autisme

Autisme in het MBO

Autisme & Sport

Autisme & Werk

Hulpverleners in uw regio, vindt u in onze Adressenwijzer

 
 

 Beelddenken  & Ik leer anders   

Boeken Beelddenken

Spellen Beelddenken

Blog/Forum Beelddenken

Tests Beelddenken

Hulpverleners in uw regio, vindt u in onze Adressenwijzer

 
 

 Nio, Wisc, Son,  Nscct & Eindtoets 

 

Nio en WISC

SON

NSCC test

Centrale Eindtoets

Cito Eindtoets

IEP Eindtoets

ROUTE 8 Eindtoets

Hulpverleners in uw regio, vindt u in onze Adressenwijzer

 
 

 Aandachts- en concentratieproblemen  

Hulpverleners in uw regio, vindt u in onze Adressenwijzer

 

Geheugenproblemen  

 
 

NLD  

Hulpverleners in uw regio, vindt u in onze Adressenwijzer

 
 

 Dyslexie  & RT 

 

Algemeen

Films dyslexie

Forum & Blog dyslexie

Remedial Teaching

Hulpverleners in uw regio, vindt u in onze Adressenwijzer

 
 

 Dyscalculie & RT 

Remedial Teaching

Meer adressen vindt u in onze Adressenwijzer

 
 

 Faalangst  

Hulpverleners in uw regio, vindt u in onze Adressenwijzer

 
 

Sociale weerbaarheid  

Hulpverleners in uw regio, vindt u in onze Adressenwijzer

 
 

 Hoogbegaafdheid 

Blogs & Columns Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid en...

Video's & Films Hoogbegaafdheid

Onderzoek Hoogbegaafdheid

Intelligentie testen: NioWiscSonNscct

Onderzoeksbureaus Hoogbegaafdheid  →  Adressenwijzer

 
 

 Hooggevoeligheid 

YouTube hooggevoeligheid

Hulpverleners Hooggevoeligheid  →  Adressenwijzer

 
 

Taalontwikkelingsstoornissen (TOS)

 
 

Logopedie & Stotteren  

 

Logopedie

Stotteren

Hulpverleners in uw regio, vindt u in onze Adressenwijzer

 
 

 Verwerking Primaire Reflexen  

Hulpverleners Verwerking Primaiare Reflexen  →  Adressenwijzer

 
 

 School en Opvoeding  

Artikelen Opvoeding

Opvoeddeskundigen vindt u in onze Adressenwijzer

 
 

Schrijfproblemen  

Hulpverleners in uw regio, vindt u in onze Adressenwijzer

 
 

 Verlies, scheiding en rouw 

Voorlichtingsmateriaal

Hulpverleners Verlies, scheiding en rouw  →  Adressenwijzer

 
 

 Depressie  

Behandeling Depressie

Hulpverleners in uw regio, vindt u in onze Adressenwijzer

Depressie Test

 
 

Eetstoornissen  

Zelftest Eetstoornissen

Hulpverleners in uw regio, vindt u in onze Adressenwijzers

 
 

Tweetalig onderwijs  

 

Basisonderwijs

Voordelen TPO

Nadelen TPO

Voortgezet Onderwijs

Voordelen & Nadelen TTO

 

Nederlands als tweede taal (NT2)  

 

Anderstaligen in de klas

Taalontwikkeling anderstaligen

Vluchtelingenkinderen in de klas

 
 

Studiehulp 

 

Bijleshulp

Basisonderwijs

Voortgezet Onderwijs

Huiswerkbegeleiding

Examentraining

Remedial teaching

Zomerschool

 
© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer