Leraren mogen weer denken!

Spil van de school en de klas...

Sander Dekker wil dat leraren vernieuwend gaan denken over hun eigen professionalisering en de kwaliteit van onderwijs. Hiervoor stelt hij 5 miljoen beschikbaar voor zowel PO als VO: het zogenaamde Lerarenfonds. De staatssecretaris ziet namelijk in dat de leraar de centrale spil van het onderwijsproces in de klas en de school is...

OnderwijsXtra Nieuws&Columns - LerarenfondsHet lerarenfonds

Het Lerarenfonds wordt beheerd door de beroepsorganisatie voor leraren, de Onderwijscoöperatie, maar leraren geven het zelf vorm, begeleiden elkaar bij de uitvoering, selecteren en beoordelen de ideeën. Gestreefd wordt naar het opbouwen van netwerken, waarin opgedane kennis kan worden gedeeld. Kortom, samen: met elkaar en voor elkaar.

Doel Lerarenfonds

Het ultieme doel van het Lerarenfonds is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Inspiratie vloeit voor een groot deel voort uit de positieve ervaringen met het programma Onderwijs Pioniers.

Dit programma maakt het vanaf 2010 al mogelijk dat ieder jaar 45 leraren hun ideeën voor onderwijsverbetering op hun eigen school kunnen doorvoeren. Per idee is een budget van 4.000 euro beschikbaar en leraren worden bij de uitvoering van hun idee begeleid door een netwerk van pionierende collega's en een coach.

Vier pijlers

Het Lerarenfonds steunt op vier pijlers:

  1. indienen en selecteren van ideeën door leraren
  2. begeleiding van leraren door ervaren coaches
  3. opzetten van lerarenlabs waar kennis en ervaring wordt opgedaan
  4. delen van de opbrengsten onder leraren (netwerken creëren)

Het Lerarencongres

Tijdens het Lerarencongres op 7 oktober 2015, kunnen aanvragen gedaan worden in twee categorieën. Ten eerste vernieuwende ideeën waarvoor maximaal 7.000 euro  nodig en en ten tweede die ideeën waarvoor maximaal 75.000 euro nodig is. Zowel individuele leraren als lerarenteams, kunnen een bijdrage uit het fonds aanvragen.

Zie ook het artikel 'InnnovatieImpuls onderwijs... ook voor uw school?'

© OnderwijsXtra

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer