De docentendenktank is van start gegaan!

OnderwijsXtra, 10 september 2015


 
Nieuws & Columns - De docentendenktank

Wat is de docentendenktank?

Dit jaar is de Docentendenktank van start gegaan: een groep van tien bevlogen leraren (PO, VO, MBO) die fundamentele en breed gedragen vraagstukken binnen het onderwijs zullen onderzoeken.

 

Initiatiefnemers

De Onderwijsdenktank is een initiatief van Simon Verwer en Eke Rebergen, docenten die zich naast hun onderwijsbaan bezighouden met onderwijsfilosofie.

 

Doelen docentendenktank

Met de denktank willen Simon en Eke het volgende realiseren:

  1. Een omgeving om met docenten gedachten te vormen en ideeën uit te wisselen die de dagelijkse onderwijspraktijk verrijken.
  2. Een omgeving waar zichtbaar wordt gemaakt wat de hedendaagse uitdagingen en ontwikkelingen van het onderwijs zijn.
  3. Een informele opleiding voor ambitieuze docenten die op zoek zijn naar inhoudelijke verdieping en verbreding.

Onderzoek en ontwikkeling

Iedere denktankleraar onderzoekt binnen een ander onderwijsthema een prangend onderwijsvraagstuk en publiceert erover.  Maar niet alleen dat; de leraar brengt ook advies uit en gaat in dialoog met collega's en andere belangrijke professionals binnen het werkveld.

Sander Dekker en zijn wens

Het initiatief sluit in ieder geval geheel aan bij de wens van Sander Dekker om 'leraren te doen gaan nadenken over hun eigen professionalisering en de kwaliteit van het onderwijs'.

Wie doen er mee?

De volgende leraren maken deel uit van de denktank:

Erik Ex

Erik doet dit schooljaar onderzoek naar de (on)mogelijkheden van ervaringsgericht leren in het Nederlandse onderwijs. Hij is leraar geschiedenis op Lek en Linge, heeft eerder deelgenomen aan Onderwijspioniers met 'De Zilveren Stad', waar dit onderzoek een verdere verdieping van is.

Jessica van Leth

Jessica van Leth is geïnteresseerd in de thema's gepersonaliseerd leren en differentiatie en richt zich in haar onderzoek vooral op welke leerkrachtvaardigheden hieraan verbonden zijn. Jessica is lerares op OBS Atlantis in Amersfoort.

Ribert-Jan Gruijthuijzen

Robert-Jan Gruijthuijzen onderzoekt de ruimte die er wel of niet is en/of zou moeten zijn bij leraren en leerlingen binnen scholen voor vernieuwing en verandering. Robert-Jan, onderzoekscoördinator op het Fioretti college en het Udens College, buigt zich reeds langere tijd over de relatie tussen onderwijsonderzoek en de praktijk.

Mattijs Leeffers

Mattijs Leeffers, docent aan het Vathorst College Amersfoort, onderzoekt uitstelgedrag bij leerlingen ('procrastination'). Hij wil weten welke patronen er aanwezig zijn in het uitstelgedrag bij leerlingen en onderzoekt wat de juiste aanpak is om deze leerlingen te helpen.

Tessa van Ipkens

Tessa van Ipkens, lerares Nederlands op het DevelsteinCollege Zwijndrecht. onderzoekt zelfregulerende vaardigheden, specifiek in relatie tot motivatie.

Frank Kuhlmann

Frank Kuhlmann, docent op basisschool de Jenapleinschool in Zwolle, onderzoekt verwondering, beweging en vertraging met specifiek veel interesse voor de vorm waarin hij zijn onderzoek presenteert.

Charlotte Hoyng

Charlotte Hoyng, lerares en actief binnen Mensa, onderzoekt hoogbegaafdenonderwijs en specifiek de rol die het vak techniek hierbinnen kan en zou moeten spelen.

Simon Verwer

Simon Verwer geeft les op het Hyperion Lyceum en onderzoekt 'weerstand' vanuit pedagogische en filosofofische invalshoek.

Eke Rebergen

Eke Rebergen, oud-leraar natuurkunde en verbonden aan de opleiding Communicatie en Multimedia Design op Avans Hogeschool Den Bosch,  onderzoekt het idee van 'de les' centraal.

Alderik VIsser

Alderik Visser is door Simon en Eke benaderd om als mentor over de schouders mee te kijken om feedback te geven op de inhoud en richting van het initiatief. Zijn blogs zijn te vinden op zijn eigen website.

Voortgang

OnderwijsXtra houdt u in deze rubriek graag op de hoogte van de vorderingen van de docentendenktank. En wilt u meer weten over het gedachtengoed van Simon en Eke? Kijk dan eens op hun site Denkfiguren.nl

 

© OnderwijsXtra

 

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer