Elite-leraren door knieën voor luxe en geld...

OnderwijsXtra - Leraren door knieën voor luxe en geldRoeping alleen niet genoeg...

Diverse nieuwsmedia, waaronder het AD koppen dat leraren van de Rotterdamse EuroPort Business School, zich massaal lieten omkopen door studenten en ouders in ruil voor betere cijfers of laten overgaan. Deze informatie komt van zeven ervaringsdeskundige studenten. Volgens een van hen was alles te regelen.

Luxe cadeaus en geld

Zo kregen de docenten in ruil voor hun fraude luxe cadeaus, etentjes of contant geld. Als zij dan maar wel zo nu en dan een oogje dicht knepen, proefwerkantwoorden vooraf verstrekten én natuurlijk niet zo belachelijk streng nakeken... 

Een van de profiteurs van de fraude meldt: 'Ik had moeite met één vak. Toen die docent aangaf dat hij in ruil voor een fles wijn bereid was de toets soepeler na te kijken, greep ik die kans. Ik ging naar de slijterij en haalde dat vak.' De ernstige beschuldigingen van de studenten worden door een ex-opleidingsmanager bevestigd.

Ontkenning

De aantijgingen zijn volgens directeur Herman van Breda één grote leugen, want volgens hem is het volkomen zinloos docenten om te kopen. Immers, alleen de examencommissie beslist over vrijstellingen en controleert overigens de beoordelingen. Bovendien luidde maar één student de alarmklok, waarop de onafhankelijke examencommissie tot onderzoek overging, maar concudeerde dat er geen sprake was van misstanden.

Maar de ex-opeidingsmanager weerspreekt Van Breda. Volgens hem omzeilt de directie structureel en bewust de regels én de examencommissie: 'Na een gesprek knijpt de directie vaak een oogje toe. Een hoger cijfer of een vrijstelling is zo geregeld.'

De fraude vindt ook plaats bij tweedejaarsstudenten die dreigen te zakken voor hun propedeuse: 'De examencommissie kwam nauwelijks ergens aan te pas. Veel tentamens misten in de dossiers, op de cijferlijsten werd gewoon iets ingevuld. Hun vertrek zou de school 30.000 euro kosten, dus voorkwam dat met een schijnopdrachtje ter vervanging van een tentamen.'

Zo gaat dat...

Op de Europort Business School draait, hoe kan het ook anders, alles om geld. Afstudeertrajecten worden vertraagd. Maar geen nood; als de student flink wat euro's extra overmaakt, wordt hun inschrijving heus wel verlengd.

Voor het luttele bedrag van 250 euro mag het eindexamen opnieuw gedaan worden. De directeur bevestigt deze, volgens hem transparante regel. Maar een oud-student vertelt dat de controle twijfelachtig is: 'Ik heb de antwoorden van dat examen opgezocht op internet. Dat was bekend, maar niemand zei er wat van.

Minister Bussemaker

Op de Rotterdamse Europort Business School wordt dus volop gefraudeerd en de Onderwijsinspectie noemt de signalen een 'ernstige zaak'. Mnister Jet Bussemaker had de Business School had echter al stappen naar de school toe ondernomen.

Zo wil zij de accreditatie in te trekken van de HBO-afdeling. Dit naar aanleiding het vernietigende rapport van de Onderwijsinspectie over de ten onrechte verleende vrijstellingen aan Chinese studenten. Maar Van Breda zegt dat hij bij toelating van de Chinezen tot de school, niets afwist van hun valse diploma's.

Hetze

Directeur Herman van Breda meent dat er een hetze gaande is tegen zijn school. Hierbij verkeert hij helaas in een zwakke positie, gezien het feit dat hij directeur was van het bedrijf dat in 2002 betrokken was bij de HBO-fraude. Zes hogescholen en bedrijven inden miljoenen euro's door buitenlandse studenten in te schrijven, zonder dat deze het onderwijs kregen waarvoor zij hadden ingeschreven!

Vorige maand nog werd hij veroordeeld wegens het heimelijk aftappen van onderzoeksgesprekken van de NVAO op de school. Van Breda kwam daarop in het geweer: 'Als genoemde waarnemingen werkelijkheid zouden zijn, zou de Europort Business School studenten niet goed voorbereiden op hun beroep. Het tegendeel is waar. We realiseren hoge slagingspercentages.'

© OnderwijsXtra

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer