Peter, de LIO-stage en de Afsprakenposter


OnderwijsXtra - Peter, de LIO-stage en de AfsprakenposterDe Lio-stage...

Peter kwam stage lopen bij Hans. Hans had een bovenbouwklas in de Schilderswijk in Den Haag. Best pittig dus.
Peter had eigenlijk alleen nog maar les gegeven op scholen en in klassen waar de leerlingen het altijd leuk vonden als hij een dagje kwam. Maar nu moest Peter niet 'een dagje', maar een lange periode aan de slag. Als LIO. Hij moest aan de bak. En dat viel niet mee. Peters eerste lessen verliepen onrustig, maar hij was niet ontevreden.

De streepjesmeester

Hans had altijd flink de wind eronder. Als een leerling door de klas riep, zette Hans de naam op het bord met een streepje er achter. En vijf streepjes betekende strafregels schrijven. Er kwam nooit iemand voorbij de vier. Peter wilde het liefst zo snel mogelijk zelfstandig de klas gaan draaien. Hans bedacht dat dat helemaal geen slecht idee was, dus hij bereidde samen met Peter een woensdagochtend voor en wenste hem veel succes. 'En je weet het: als iemand zijn mond open doet, dan zet je een streepje achter zijn naam'.

Meester Dictator

Het eerste uur ging prima. Estafette lezen en dictee. Tijdens de rekenles werd het onrustig. Iemand riep: 'Meester Hans legt veel beter uit!'. Peter zette het eerste streepje. Daar kwam veel commentaar op. 'Mag hij zijn mening niet geven? We wonen toch in een vrij land? Democratie, Meester! Dictator! Meester Dictator!'. En zo ging het maar door. Doordat Peter steeds streepjes aan het zetten was, zag hij niet meer wat er in de klas achter hem gebeurde. Iedereen riep door elkaar, leerlingen liepen door de klas. Een paar leerlingen hadden wel tien streepjes achter hun naam en het huilen stond Peter nader dan het lachen.

En toen werd het plotseling doodstil in de klas. Hans stond in de deuropening. Iemand had hem opgehaald uit de teamkamer, waar hij werkstukken zat na te kijken. En Hans herstelde de orde, ging achterin zitten en vertelde dat Meester Peter nu verder kon gaan met de rekenles. En dat deed Peter. De ochtend kroop voorbij, maar achteraf was hij blij dat hij het gedaan had. Met Hans achterin ging het best aardig.

Eigen aanpak best

Tijdens de nabespreking stak Hans de hand in eigen boezem. 'Ik had je nooit het idee van de streepjes mogen opdringen. Dat is mijn systeem. Ik ben De Streepjesmeester. Jij moet je eigen manier vinden om orde te houden. En daar ga ik je mee helpen. Stap voor stap'. En zo gebeurde het. En toen Meester Peter afscheid nam, vonden alle leerlingen het jammer dat hij wegging. Een paar meisjes huilden zelfs.

Afsprakenposter

Als je in een nieuwe klas begint, is het belangrijk om met de leerlingen te bespreken wat jij belangrijk vindt en wat de leerlingen belangrijk vinden. Regels. Routines. Afspraken. Welke overtredingen zijn er en wat zijn de consequenties van die overtredingen. Welke beloningen zijn er te verdienen en wanneer krijg je die. Als de leerlingen precies weten wat ze aan jou hebben, dan verdien je daar respect mee. Als jij jouw grenzen duidelijk aangeeft, heb je minder moeite om te orde te bewaren.

Een manier om dergelijke afspraken duidelijk in beeld te brengen, is door middel van het maken van een poster met Pictochart. Je kiest een onderwerp en laat alle leerlingen daar zelf een poster van maken. Jij kunt bepalen wat erop komt, maar je kunt hen ook vragen om voorbeelden te maken ter inspiratie. Het is hoe dan ook belangrijk dat van het begin af aan, je leerlingen betrekt bij alle afspraken die gemaakt worden.  Dit is een leuke, beeldende manier daartoe.

Meer informatie

Ben jij ook starter in het onderwijs? Kijk dan hier voor meer info, links, video's en downloads voor starters:

 

Starters in het onderwijs

 

 

Judith Porcelijn Onderwijscolumns - OnderwijsXtra OnderwijsZorg NL
 
   Stuur uw reactie naar:   judith.porcelijn@gmail.com
 
   Ook Tips, Nieuwsbrief & Blog ontvangen?
   Meld u dan aan bij www.sterkeschool.nl en ontvang
   het gratis handboek voor starters!
 

 

 

Lees ook de andere columns van Judith:

 
© OnderwijsXtra
© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer