Lumpsum afschaffen; leraar direct betalen uit overheidskas

.

In 2014 sprak hij in het kader van het burgerinitiatief 'Stop De Overvolle Klassen' al in de Tweede Kamer over terugdringen van de klassengrootte. Doch hij sprak tegen dovemansoren; de klassen werden alleen maar groter. Althuizen merkt op: 'Een recente D66-motie in de Tweede Kamer die, zoals ik al jaren doe, pleit voor maximaal twintig lessen per week per leraar, heeft het ook niet gehaald. Iets met maatwerk en betaalbaarheid, geloof ik'.

Leraren gesloopt

Volgens Althuizen is onvoldoende tijd hebben om aan de eigen kwaliteitseisen te voldoen, slopend voor leraren. Hij stelt voor dat: 'We vanaf schooljaar 2016/2017 een voltijds-leraar in het voortgezet onderwijs aanstellen voor maximaal twintig lessen van vijftig minuten per week (of een andere constructie die op dezelfde totaaltijd neerkomt) en de resterende werktijd oormerken voor het werk dat nodig is om die twintig lessen van goede kwaliteit te laten zijn. Ik ben benieuwd welke klagende schoolbesturen en zuchtende leraren de handschoen oppakken'.

Natuurlijk is het niet slim om adviezen van belangenbehartigers als Peter Althuizen in de wind te slaan. Zeker niet gelet op andere, nieuwe werkverzwarende factoren als de invoering van passend onderwijs en het toenemende (verbale) geweld tegen leraren. Vooral de invoering van passend onderwijs heeft geleid tot een enorme toename in (administratieve) werkdruk. Zo reageert een van onze linkedin connecties op ons artikel 'Na wet Passend Onderwijs, leraar nog steeds belast':

'Er komt na de invoering van Passend Onderwijs nog meer dan voorheen een taakverzwaring om de hoek kijken. Als je in een groep 7 van 33 leerlingen te maken hebt met: 5 dyslecten, 3 hb-ers, 2 leerlingen met een eigen leerlijn, 2 gedragsmatig ' bijzondere' kinderen, 1 leerling binnen het autistisch centrum en 1 add-er, dan is het bijna een wonder dat je als leerkracht ook nog tijd hebt voor de ' gewone' kinderen. Waar is de rt-er, de ambulant begeleider gebleven?

Is het dan vreemd dat de opbrengsten dalen en er binnenkort een groot hulpplan uit de kast wordt gehaald? Tja, als een schip lek is, helpt hozen niet, ook niet harder hozen of met een grotere emmer. Nee, dan moet je eerst het lek dichten, maar......dat gaat waarschijnlijk teveel kosten.... Het is tijd dat er naar dit soort praktijkvoorbeelden gekeken wordt. Zo zullen er nig heel veel meer zijn, schat ik zo in. Den Haag, kom achter de rekentafel vandaan en zorg dat de mensen in het veld hun werk goed kunnen doen. Dat gaat om flinke investeringen vragen, maar daar heeft de jeugd recht op....voor hun toekomst!!!'

Als wij alle bovengenoemde taakverzwarende factoren bij elkaar optellen, rest ons niets anders dan te concluderen dat de overheid bezig is het Nederlandse onderwijs 'om te leggen'. En daar doen alle mooie schoolprogramma's als wetenschapsklas, plusklas, theaterklas, muziekklas, sportklas en wat-voor-klas-dan-ook en nieuwe ultramoderne schoolgebouwen niets aan af!

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Leest u dan het artikel in de Volkskrant.

Wilt u meer informatie over invoering van passend onderwijs of over burnout bij leraren door onder andere de urennormverzwaring? Klikt u dan op de knoppen hieronder:

 

Burnout bij leraren

 

Passend Onderwijs 

 

Wij zijn alle leraren van Nederland zeer erkentelijk voor hun inzet voor goed onderwijs. Wij hopen dan ook dat politiek en onderwijsbonden spoedig erkennen dat klassen weer kleiner moeten, de leraar minder lesuren én dat deze meer tijd voor ontwikkeling en voor differentiëren in de klas moet krijgen.

Wij hopen dat er nu eindelijk eens geluisterd wordt naar deze pleitbezorgers van herwaardering en herdefiniëring van het lerarenberoep én dus uiteindelijk, van goed onderwijs in ons land.

Yvonne Koster

OnderwijsXtra

© OnderwijsXtra

 

Update 3-1-2016

Wij ontvingen de volgende reacties op twitter:

 

OnderwijsXtra Linkedin reactie

 

  Frans Van Wegen via Linkedin

  zo 3-1-2016 12:26

 

"Om over na te denken!! "

 

OnderwijsXtra Twitter reactie

 

  Jacqueline Beverwijk 

  @j_beverwijk

   zo 3-1-2016 10:26

 

 

@OnderwijsXtraNL en laten we de focus niet alleen op het VO leggen. Kijk eens wat er gebeurt in het PO met al die extra activiteiten erbij!!

 

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer