O,o...dat bindend schooladvies !

Toch nog afstromen?

Ondanks het schooladvies, stroomt een aanzienlijk deel van de leerlingpopulatie af naar een lagere schoolsoort. Sommige scholen doen er alles aan om dit te voorkomen, zoals de Piter Jelles scholengroep in Friesland. De scholen in deze onderwijsgroep slaagden, door samenwerking, in een passende plaatsing van iedere leerling.

En dit is nu net het ideaal van de Tweede Kamer, die vindt dat leerlingen met een gemengd schooladvies de kans moeten krijgen, het hoogste opeidingsniveau te volgen.

Strafpuntensysteem

PvdA en CDA roepen op om scholen niet meer te straffen wanneer leerlingen overstappen naar een lager niveau. Dit valt immers lang niet altijd de school te verwijten. In het leerproces spelen factoren als echtscheiding van de ouders, ernstige ziekte, overlijden van een dierbare, maar ook leerproblemen, een even belangrijke rol als de inzet van de school.

De VO-raad vraagt tenslotte nog begrip voor scholen die de basisschool om extra informatie vragen, juist om ongewenst afstromen te voorkomen.

© OnderwijsXtra

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer