PO-Raad: pleitbezorger van het primair onderwijs

OnderwijsXtra, 1 september 2015


 

Sluiting basisschool onnodig

De PO-Raad, sectororganisatie voor het primair onderwijs, meent dat de sluiting van ruim honderd basisscholen niet nodig was geweest, als zij maar tijdig hadden kunnen anticiperen op krimp  Deze krimp treft veel basisscholen wegens een structureel afnemende leerlingenpopulatie.

 

OnderwijsXtra Nieuws&Columns - ScholenkrimpVolgens de prognose, kunnen negen op de tien gemeenten tot 2025 een daling van het aantal vier- tot twaalfjarigen tegemoet ziet. Het gevolg:150 duizend leerlingen minder in het primair onderwijs in 2019. Het gevolg: tweeduizend arbeidsplaatsen moeten verdwijnen.

 

Samenwerkingsschool; school van de toekomst?

De raad riep dan ook met klem het ministerie OCW op om de huidige regelgeving voor het oprichten van samenwerkingsscholen te versoepelen.

Staatssecretaris Dekker schakelde twee jaar geleden al procesbegeleiders in om gemeenten en schoolbesturen te begeleiden bij het nemen van de maatregelen tegen schoolkrimp. En in zijn pas verschenen ‘Voortgangsrapportage uitvoering maatregelen leerlingendaling’, kondigt hij aan de wetgeving ten gunste van de samenwerkingsscholen te willen aanpassen. Voor de PO-Raad gaat dit echter nog niet grondig en rap genoeg.  

 

Afschaffen fusietoets

De PO-Raad wil ook dat de zogenaamde fusietoets direct wordt afgeschaft. Deze toets is door aanzienlijke kosten en administratieve lasten een grote obstakel; beoogde scholenfusies komen veel te traag tot stand.

Alvast experimenteren

Omdat Dekkers nieuwe wetgeving niet eerder dan in het schooljaar 2016/2017 ingaat, wil de raad alvast starten met een experiment dat het voor scholen eenvoudiger maakt om een samenwerkingsschool op te richten. 

© OnderwijsXtra

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer