Het is weer de Maand van de Privacy!

OnderwijsXtra - Het is weer de maand van de Privacy!Kennsnet en privacy op school

Het thema Privacy is weer hot deze maand! Kennisnet sluit aan bij de landelijke campagne 'Alert online' en de 'Europese maand van de cybersecurity'. 
 
Het kennisplatform wil meer aandacht voor privacy én informatiebeveiliging in het onderwijs.
Op hun website treffen scholen er tal van concrete hulpmiddelen, brochures en handleidingen ter implementatie van een solide privacybeleid in hun school aan.
 

Werkconferentie

Op 7 oktober vond de 'Werkconferentie informatiebeveiliging en privacy (IBP)' plaats. Alex Commandeur van de Autoriteit Persoonsgegevens, gaf een toelichting op de 'Meldplicht datalekken', waar het PO en BO inmiddels ook mee te maken hebben. 

Online workshop

Vermeldenswaardig is de lancering van de online workshop 'Aanpak informatiebeveiliging en privacy'. Deze workshop, gelanceerd tijdens de Werkconferentie, leert scholen hoe zij hun informatiebeveiliging en privacy zo kunnen leren organiseren en communiceren, dat ze optimaal op de digitale toekomst zijn voorbereid. 

Nieuw privacybewustzijn

Scholen zijn zich bewust geworden van hun eigen verantwoordelijkheid waar het om de privacy van leerlinggegevens gaat. Niet in de laatste plaats door de brief  'Privacy en informatiebeveiliging PO en VO' van staatssecretaris Dekker van Onderwijs aan de Tweede Kamer.

Hierin benadrukt Dekker dat leerlingen en ouders er altijd op moeten kunnen rekenen dat zorgvuldig omgegaan wordt met de privacy van leerlingen. Om dit doel te bereiken, beschrijft hij de stappen die nodig zijn, zoals pseudonimisering van leerlinggegevens. Zie hiervoor het artikel: De-nummervoorziening op weg-naar 1 ID-stelsel onderwijs.

Ook voor uw school hulp!

Is de privacy op school al goed geregeld? Of kunt u nog ondersteuning gebruiken bij de implementatie van een nieuw privacybeleid dat aan alle nieuwe wettelijke richtlijnen voldoet? Kennisnet helpt u graag. Stuur uw hulpvraag naar dit e-mail adres en maak uw privacybeleid ook in orde!

Meer informatie

Wij hebben het ondersteuningsaanbod van alle aanbieders rondom het thema 'School en Privacy' voor u verzameld. Zo hoeft u niet te zoeken; dat is handig!

 

 School &  Privacy  

 

Quickscan

Wij wensen u veel succes met de implementatie van het privacybeleid op uw school!
Wilt u snel advies op maat voor uw school? Doe dan de Quickscan!

 

© OnderwijsXtra

 

 

 

 

 

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer