Winter dreigt voor het Primair Onderwijs...

Herfstakkoord

Het Herfst- en Onderwijsakkoord leverden het primair onderwijs de nodige duiten op. Zo ontving het dit jaar 289 miljoen euro. Een leuk bedrag, maar helaas lang niet genoeg om de achterblijvende bekostiging mee te compenseren, zo meldt vandaag de PO-raad. De winter dreigt voor de basisscholen...

OnderwijsXtra - Winter dreigt voor primair onderwijs...Kosten-baten plaatje

De kosten stegen de laatste jaren sneller dan de baten. Te snel voor scholen om nog goed onderwijs kunnen garanderen.

Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, verwoordt het als volgt: 'Het primair onderwijs is aan het watertrappelen en kan amper nog het hoofd boven water houden. De overheid moet nu ingrijpen om te voorkomen dat scholen verzuipen.' In het NRC licht zij de tekorten in het basisonderwijs toe.

De PO-Raad berekende dat er een gat van 291 miljoen euro is ontstaan. Dit gat is grotendeels te wijten aan de leerlingdaling met als gevolg een enorme toename aan leraarontslagen. Zelf opdraaiend voor deze werkloosheidskosten, zit het basisondewijs nu met een immense kostenpost van 265 miljoen euro.

Pensioen en leermiddelen

Andere belangrijke kostenposten zijn de stijgende pensioenpremies en duurdere lesmaterialen en schoolmeubilair. Het laatste is vooral te wijten aan het toenemende gebruik van ICT in de klas. Zo kost een digibord nu eenmaal meer dan een krijtbord. De compensatie die de overheid daar tegenover stelt, is echter nog gebaseerd op het oude schoolbord...

PO-oproep aan overheid

Het is dan ook niet voor niets dat de PO-Raad een dringende oproep doet aan de overheid om met 'een structurele en reële bekostiging te komen die recht doet aan het primair onderwijs en waarmee scholen toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind mogelijk kunnen maken.' De Tweede Kamer debatteert 28 en 29 oktober over de Onderwijsbegroting. Het debat is live te volgen.

© OnderwijsXtra

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer