Kennisrotonde voor vragen uit en over het onderwijs

Heeft u al kennis genomen van nationaal loket de 'Kennisrotonde'? Bij dit loket, iniftiatief van het NRO, kunt u terecht met vragen uit en over het onderwijs. Het loket voorziet in de behoefte van onderwijsprofessionals, snel kennis te kunnen nemen van relevant wetenschappelijk onderwijsonderzoek.

OnderwijsXtra - De Kennisrotonde

Kennisbank

Vragen uit de onderwijspraktijk zijn dus het vertrek- en eindpunt. Onderzoekers zullen vragen van onderwijsprofessionals zoveel mogelijk beantwoorden op basis van de nu beschikbare wetenschappelijke kennis.

Bestaande bronnen van onderzoekskennis schieten in snelle beantwoording van vragen echter vaak tekort. Daar waar dit het geval is, zal toevlucht genomen worden tot nieuw onderzoek.

De zo opgedane, nieuwe kennis, wordt bewaard, zodat deze ook voor anderen bereikbaar wordt. Door vragen en antwoorden digitaal te verzamelen ontstaat een actuele kennisbank, toegankelijk voor alle onderwijsprofessionals in Nederland.

Draagvlak & Missie

Gesprekspartners VO-raad, PO-Raad, MBO Raad, LECSO, Onderwijscoöperatie, Ministerie van OCW, NRO, schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en enkele vertegenwoordigers van academische opleidingsscholen, onderschrijven het belang van de Kennisrotonde voor onderwijsprofessionals.

De Kennisrotonde past geheel in de missie van het NRO, namelijk verbetering en vernieuwing van het onderwijs door coördineren en financieren van onderwijsonderzoek. Daarnaast staat het NRO verbinding van de onderwijspraktijk aan onderzoek voor. Interessant in dit verband zijn ook de 'Vijf routes naar succes'.

 

Meer informatie

Wilt u meer links, nieuws en informatie over de onderwijsontwikkeling- en vernieuwing? Klik dan op onderstaande knop. Aan bod komen onderwijstrends, onderwijsfilosofie, kennisorganisaties, vakverenigingen en organsiaties voor onderwijsvernieuwing:

 
   Onderwijsontwikkeling- en -Vernieuwing 

 

© OnderwijsXtra

 

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer