Jeugdinspecties openen Digitaal Loket voor gemeenten

OnderwijsXtra, 8 januari 2015

 

Antwoord op alle vragen

Door de samenwerkende jeugdinspecties is het 'Digitale Inspectieloket Jeugd' geopend. Hier kunnen gemeenten terecht  met al met al hun vragen over toezicht op jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Gemeente verantwoordelijk

Zoals iedereen wel weet is vanaf dit jaar de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Het toezicht hierop berust bij:

  • Inspectie Jeugdzorg (IJZ)
  • Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)
  • Inspectie Veiligheid en Justitie (IVen

Eén van de afspraken die de gemeente en deze inspecties hebben gemaakt, betreft de oprichting van een Inspectieloket Jeugd voor gemeenten als een gezamenlijk project van de samenwerkende jeugdinspecties (naast de drie eerder genoemde inspecties zijn dat de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) en de Inspectie SZW (ISZW).

De gemeente kan zich tot het loket wenden met vragen over het toezicht op jeugd, maar ook kunnen zij er nieuwe aanbieders van zorg aanmelden en informatie over het toezicht op jeugd vinden.

naar Inspectieloket Jeugd

© OnderwijsXtra

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer