Zorgleerling geen bedreiging voor klas?

OnderwijsXtra, 28 februari 2015


 

Onderzoek Nienke Ruijs

Uit het promotieonderzoek van Nienke Ruijs, promovenda aan de Universiteit van Amsterdam, bijkt dat de aanwezigheid van zorgleerlingen in reguliere klassen geen nadelig effect heeft op de schoolprestaties van de klas.

Aan de hand van technieken uit de onderwijseconomie, analyseerde zij gegevens van 462.227 basisschoolleerlingen en 518.985 middelbare scholieren. Bij basisschoolleerlingen keek zij naar deelname en prestaties op de cito-eindtoets; bij middelbare scholieren naar de prestaties op het centraal eindexamen. 

Nieuws en Columns OnderwijsXtra OnderwijsZorg Nl

De rugzak-leerling

‘Gewone’ leerlingen, denkt men, kunnen wel eens de dupe worden van de extra aandacht die uitgaat naar met name rugzak-leerlingen met aanzienlijke leer- of gedragsproblemen. Vaak wordt ook gedacht dat kinderen met gedragsproblemen hun klasgenoten afleiden.

Ruijs’ onderzoeksresultatenwijzen laten echter zien dat rugzak-leerlingen geen negatieve noch positieve invloed hebben op de schoolprestaties van hun klas. Wat hun problemen ook zijn. Dit geldt zowel voor het BO als het VO.

Verandering...

Ruijs zegt wel dat op basis van dit onderzoek niet geconcludeerd kan worden dat reguliere klassen met meer zorgleerlingen uitgebreid kunnen worden, want het effect daarvan is niet bekend. Wel denkt zij dat het onwaarschijnlijk is dat zorgleerlingen een negatief effect hebben op de schoolprestaties van hun klasgenoten op scholen die op de oude voet van zorg doorgaan. Het Rugzak-beleid echter, heeft ondertussen plaatsgemaakt voor Passend Onderwijs…

→ naar bron

© OnderwijsXtra

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer