Schildklierhormoon onontbeerlijk voor rekenbrein baby

Is uw kind slecht in rekenen?

Is uw kind slecht in rekenen? Dan is het wellicht interssant om te weten dat onderzoekers van het VUmc ontdekten dat een traag werkende schildklier bij een zwangere vrouw, matige rekenkundige capaciteiten bij haar kind tot gevolg kan hebben. De onderzoekers volgden voor hun onderzoek zo'n 1200 Amsterdamse kinderen vanaf de vroege zwangerschap tot hun 5e jaar en zij naar groep 1 van de basisschool gingen.

Thyroxinetekort → rekentekort

Dat een te laag gehalte aan schildklierhormoon tijdens de zwangerschap tot een lager IQ van het kind kan leiden, hadden onderzoekers van de Erasmus universiteit al ontdekt.

Nu weet men echter ook dat thyroxinetekort kan leiden tot moeite met rekenen. Thyroxine, noodzakelijk immers voor de ontwikkeling van het babybrein, wordt gedurende de eerste maanden niet door de baby zelf aangemaakt. Het ontvangt dit hormoon van moeder via de placenta.

De onderzoekers maten het effect van de thyroxineconcentratie tijdens de zwangerschap én het effect van het hormoongehalte van het 5-jarige kind op zijn/haar schoolprestaties. De conclusie was dat kinderen behorende tot de 10 procent laagste hormoongehalten, lager bleken te scoren bij rekenvaardigheid.

Wel rekenproblemen, geen taalproblemen

Waarom leidt thyroxinetekort niet tot taalproblemen, maar wel tot rekenproblemen?  In de Telegraaf legt kinderarts-endocrinoloog dr. Martijn Finken uit: „Bij het leren rekenen komt het meer aan op reactietijden dan bij taal. Bij het aanleren van taal spelen factoren als het taalgebruik thuis en in de omgeving van het kind een rol. Bij rekenen spelen andere zenuwnetwerken een rol".

Toekomst

Wat nu te doen met deze wetenschap? Zijn de rekenproblemen van deze kinderen te beïnvloeden met het toedienen van schildklierhormoon? Volgens Martijn Finken is daar vervolgonderzoek voor nodig en voordat die resultaten bekend zijn, is men jaren verder.

© OnderwijsXtra

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer