Wil de leraar wel bijles over zorgleerling?

Voor het grootste deel wordt de Lerarenbeurs door leraren aangewend om een Master Special Educational Needs te halen. Ieder jaar vraagt zo'n drie procent van de leraren (S)PO en (S)VO, MBO en HBO een Lerarenbeurs aan. Bijna 30 procent daarvan werd aangewend voor de Master Special Educational Needs (SEN), oftewel: leraar speciaal onderwijs. Aldus het artikel 'Leerkracht wil graag bijles over zorgleerling' in Trouw. Maar vanwaar deze belangstelling?

OnderwijsXtra - Leraren, overvolle klassen en de onderwijsplannen van de overheid
 

Meer zorgleerlingen

Sinds de invoering van passend onderwijs, zien Leerkrachten meer en meer zorgleerlingen in hun klas. Volgens opleidingscoördinator Margo Lambers (Orthopedagogiek Hogeschool Utrecht) is de veelgehoorde klacht: ''Hoe moet dat nou, hier ben ik niet voor opgeleid!'

Maar klopt de bewering 'Leerkracht wil graag bijles over zorgleerling' wel, als maar drie procent van álle leraren een Lerarenbeurs aanvraagt, waarvan maar 30 procent aan de Master SEN wordt besteed?

Veelzeggend in dit verband is ook de reactie op het artikel:

'Toen ik nog lesgaf was een van de dingen die mij het meest verdrietten het volgen van scholingen waarbij je wist dat je het geleerde niet in de praktijk zou kunnen brengen. Om de doodeenvoudige reden van tijdgebrek. In theorie weten hoe je een zorgleerling moet begeleiden is een, hem daadwerkelijk kunnen begeleiden is wat anders. Scholingen van leraren zijn vaak een parallel universum, niet gericht op de dagelijkse praktijk van overvolle klassen en dito takenpakket.'

Overbelaste leraren

De reactie van 'Altijd blijven lachen', is helaas niet om te lachen. Immers, zij verwoordt de stille stem van vele leerkrachten en leraren die jaar in en jaar uit worden overstelpt met verplichte extra activiteiten, bóvenop hun dagelijks overvolle lesprogramma.

Denk aan de extra cursussen en studiedagen op het gebied van didactiek, onderwijsontwikkeling, leerlingvolgsysteem, eindtoetsen en ict-bijscholing. Nog niet te spreken van de informatiemiddagen door IB'ers over de rugzakjes in je klas met ieder rugzakje een eigen handelingsplan. Met een beetje geluk heb je er zo vier of vijf, naast je 'gewone' leeringen. En dan hebben we het nog niet over de introductiedagen, werkweek, Kerstmis, ouderavonden, schoolfeesten, surveilleren, enz.

Top-Down

Het onderwijs wordt de laatste jaren bedolven onder nieuwe onderwijsontwikkelingen zoals Onderwijs 2020, Onderwijs 2025, Onderwijs 2032, 21 Century Skills, Blended learning, Adaptief onderwijs, Gepersonaliseerd onderwijs (ben ik nog iets vergeten?). Het is niet dat leraren tegen deze ontwikkelingen zijn. De leraar wil heus meedeinen en meeflowen. Als hem of haar maar de tijd, de gelegenheid en faciliteiten worden gegund, want daar ontbreekt het op Nederlandse scholen nog steeds aan. En wees nu eerlijk: superman en supervrouw komen nog steeds alleen in strips en op het witte doek voor. Zo vertegenwoordigen alle leuk bedachte plannen van de overheid niet meer dan het vertrouwde top-down-beleid...

Superman en Supervrouw

Zolang de eisen aan het leraarschap niet worden bijgesteld en de overheid irreeële verwachtingen blijft koesteren, vrees ik dat uiteindelijk van alle nieuwe onderwijstrends en -idealen, ookal mag de leraar tegenwoordig meedenken zo hij daar überhaupt tijd voor heeft, weinig terecht komt in de onderwijspraktijk. In de klas dus.

Wanneer komen er nu eens minder contacturen. minder klassen per leraar en meer tijd voor de persoonlijke ontwikkeling? Wanneer wordt het beroep van leraar in Nederland nu eens gemoderniseerd. En wanneer stopt men er nu eens mee alle verantwoordelijkheden bij de leraar neer te leggen? Wanneer komt daar nu eens goed plan voor? Of moet het Innovatieimpuls onderwijs daar weer soelaas aan bieden? Want dan wil de leraar heus wel bijles over de zorgleerling...

 
Yvonne Koster
OnderwijsXtra
 
© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer