Aanval op uitval eerstejaars studenten

Aanval op uitval eerstejaars studentenStudie-uitval kost geld

Op veel hbo's en universiteiten is er een hoge studie-uitval van studenten in het eerste studiejaar. Er is veel onderzoek gedaan naar die uitval. Ongeveer de helft van de uitvallers zegt dat ze zich niet goed hebben verdiept in hun studiekeuze. Een kwart van de uitvallers vindt dat hbo's en universiteiten moeten veranderen: Minder reclame in de werving en meer begeleiding in het eerste studiejaar.

Studie-uitval is een teleurstelling voor de student en zijn ouders maar kost ook veel (onderwijs)geld. Hoewel de student zo'n 2000 euro collegegeld betaalt, betaalt de overheid ook veel geld aan de studie van elke student, gemiddeld zo'n 8000 euro. Daarom openen verschillende organisaties de aanval op uitval. Politiek, studenten, scholieren en decanen pleiten voor een aanval op uitval. Doet u, als ouder, mee?

Bewuste studiekeuze

Decanen pleiten ervoor dat er al in de onderbouw van de Middelbare School aandacht is voor leren kiezen. Hoe maak je keuzes, waar moet je aan denken als je belangrijke keuzes maakt. Regie voeren op je (studie)loopbaan is iets dat je moet en kunt leren. Ook ouders kunnen hier een rol in spelen. Een studiekiezer moet leren zichzelf bij zijn studiekeuze de volgende vragen te stellen:

  • Wie ben ik, wat kan ik?
  • Wat wil ik, wat drijft mij?
  • Welk soort werk past bij mij?
  • Wat wil ik worden? Wie wil ik in de toekomst zijn?
  • Wie kan mij daarbij helpen?

Betere studiekeuzecheck; aanval op uitval

Om de studiekiezer te helpen en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen hebben politiek (VVD, PvdA, CDA), decanen, studenten (ISO) en scholieren (LAKS) de aanval op uitval geopend. Zij hebben samen een filmpje gemaakt over de Studiekeuzecheck. De Studiekeuzecheck bestaat al langer en heeft twee doelen:

  1. De opleiding wil kijken of de student bij en opleiding past
  2. De student kan beter kijken of de opleiding bij hem past

Het voorstel van de betrokken organisaties is de kwaliteit van de Studiekeuzecheck te verhogen.
Alle opleidingen mogen in de toekomst de Studiekeuzecheck nog op hun eigen manier invullen, maar er worden wel gezamenlijke uitgangspunten en minimumeisen geformuleerd.

De student moet bijvoorbeeld op de website een goed beeld krijgen van baankansen en studie-uitval. Ook moet de student de mogelijkheid krijgen vragen te stellen aan docenten van de opleiding. Om dit allemaal goed te kunnen regelen moet de student zich voor 1 mei in het eindexamenjaar aanmelden. Op tijd beginnen aan de studiekeuze is dus heel belangrijk.

Meer informatie

De lijst van gezamenlijke uitgangspunten minimumeisen luidt de aanval op eerstejaarsuitval in. Lees hier wat de Verbeterpunten voor het voortgezet en hoger onderwijs zijn.

Wilt u meer informatie over Studiekeuze en de Studiekeuzecheck? Klik dan op de knop hieronder.

 

Studiekeuze & Studiekeuzecheck

 .

 

Weblog rondom studiekeuze van Hermien Miltenburg - OnderwijsXtra
 
 
Elke week publiceert Hermien Miltenburg blogs over studiekeuze en studeren. De artikelen bestaan deels uit eigen ervaringen van scholieren, studenten, decanen en ouders.
 
Daarnaast geeft Hermien informatie voor een succesvolle studiekeuze en hoe je je als student het beste voorbereidt op het eerste studiejaar.
 
Stuur uw reactie naar:  Contact weblog Hermien Miltenburg
 
 

 

Lees ook de andere columns van Hermien Miltenburg:

 

© OnderwijsXtra

 
© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer