Bent u al bekend met Ouders & Onderwijs?

Bent u al bekend met Ouders & Onderwijs? - OnderiwjsXtra

Informatiepunt voor ouders

Kent u Ouders & Onderwijs al? Dit landelijke informatiepunt beantwoordt vragen van ouders met schoolgaande kinderen.

Het gaat om vragen over mogelijkheden, rechten of plichten en over onderwijs. Bijvoorbeeld over ouderbijdrage, wijziging in schooltijden, passend onderwijs, pesten en overgaan of zittenblijven.

Vragen & Informatie

Heeft u, als ouder, ook een vraag over onderwijs of over de school van uw kind? Wilt u graag persoonlijk advies? Bel dan op schooldagen tussen 10:00 en 15:00 uur naar 0800-5010. Of mail uw vraag naar vraag@oudersonderwijs.nl. Op onze website vindt u ook veel informatie. Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders van alle kinderen!

Landelijke gesprekspartner

Ouders & Onderwijs doet echter nog meer voor ouders in het onderwijs! Zo is Ouders & Onderwijs de landelijke gesprekspartner namens ouders voor de politiek, het ministerie van OCW en uiteenlopende andere partijen in de onderwijssector.

Ouders & Onderwijs levert een bijdrage aan het maatschappelijk debat over onderwijs-gerelateerde onderwerpen. Ouders & Onderwijs legt en onderhoudt daarvoor contact met ouderorganisaties in het land en luistert goed naar de vragen en klachten van ouders die via ons informatiepunt binnenkomen. Verder raadpleegt Ouders & Onderwijs ouders door middel van polls en enquêtes over actuele onderwerpen.

Verbinden & Ondersteunen

Er zijn in Nederland vele uiteenlopende ouderorganisaties en -groepen actief. Deels zijn ze rond een specifiek belang georganiseerd, deels ook regionaal of rond een school. Als landelijk platform voor ouders van schoolgaande kinderen ondersteunt Ouders & Onderwijs deze specifieke organisaties en groepen. De belangenorganisatie doet dit door ze te stimuleren met advies, ingangen tot netwerken, mogelijkheden voor belangenbehartiging te bieden en met ondersteuningsmiddelen.

Iedere school heeft ook een medezeggenschapsraad waarin ouders actief zijn en zo betrokken zijn bij de school van hun kind. Ouders & Onderwijs biedt deze een netwerk om hen zo te ondersteunen en te versterken.

Ouders & Onderwijs zoekt als verbindende organisatie actief contact met ouderorganisaties en brengt ze, waar dat synergie oplevert, met elkaar in contact.

Nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief ‘Update Ouders & Onderwijs’ biedt ouders iedere twee weken een overzicht van het laatste nieuws, interessante ontwikkelingen en boeiende praktijkvoorbeelden. Abonneer u hierop en blijf zo op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijs, goede voorbeelden en wetenswaardigheden voor ouders.

Meer links voor ouders

Wilt u meer informatie over zaken die de schoolprestaties van uw kind kunnen beïnvloeden? 

Klik dan op onderstaande knop en kom meer te weten over leerproblemen, ontwikkelingsstoornissen, sociale mediawijsheid, pesten, de eindtoets, studiehulp..... en nog veel meer zaken die ouders aangaan!

 

Infopagina voor Ouders

 

© OnderwijsXtra

 

 

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer