Experiment FlexStudent: Aanleiding & Voor- en nadelen

OnderwijsXtra - Experiment FlexStudent: aanleiding, voor- en nadelenDe aanleiding

Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben een motie ingediend die ertoe moet leiden dat studenten voortaan collegegeld per vak gaan betalen. Aanleiding is het feit dat sinds de invoering van het leenstelsel, de focus is komen te liggen op het zo snel mogelijk afronden van de studie.

Hierdoor is de persoonlijke ontplooiing van studenten in het gedrang gekomen. Door tijdgebrek immers, is een studie niet meer goed te combineren met nevenactiviteiten. En laat die persoonlijke ontplooiing nu steeds belangrijker worden met een groeiende groep hogeropgeleiden op de arbeidsmarkt. Je kunt je immers alleen onderscheiden van de ander met dezelfde opleiding door onderzoeksstages, bijbanen, bestuursfuncties bij de studentenvereniging, een interessant breekjaar of vrijwilligerswerk.

De coalitiepartijen worden in hun plan gesteund door de LSVb, die immers het concept 'flexstudent' introduceerde.

Experiment FlexStudent

Per september start aan de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam het Experiment FlexStudent'. Duizend studenten mogen dan per vak collegegeld gaan betalen. Maar waarom vindt het experiment juist in Amsterdam plaats? Hiervoor moeten we terug naar de bezetting van het Maagdenhuis in het voorjaar. Honderden studenten maakten toen bezwaar tegen de fabrieksmentaliteit van de universiteit: zo snel mogelijke fabricage van studenten en levering aan de arbeidsmarkt.

Met lijkt hiervan geleerd te hebben. In het artikel 'Vasthouden aan dwangbuisstuderen zet Nederland op achterstand', stellen Duisenberg en Mohammed Mohandis: 'Het systeem kent nu maar één type student: eentje die voltijds studeert en na een aantal jaar is uitgeleerd en aan het werk gaat'. Volgens hen moet dit 'dwangbuisstuderen' plaats maken voor flexibel studeren met keuzevrijheid.

Maar wat zijn de voor- en nadelen van dit ambitieuze plan?

Gevolgen voor de student

Volgens Hilde Lavell, studente geschiedenis, klinkt plan FlexStudent' in eerste instantie goed, maar zijn studenten die een bestuursjaar doen of een onderneming oprichten (en dus minder vakken volgen) uiteindelijk juist meer collegegeld kwijt. Niemand denkt aan dromen van wie zich wil ontplooien binnen de universiteit. Verder stelt Hilde dat niemand denkt aan de dromen van wie zich binnen de universiteit wil ontplooien:

'Blijkbaar valt een extra studie niet onder 'zelfontplooiing' want er wordt totaal niet gekeken naar studenten die binnen de universiteit iets extra's doen. Hoe zit het met de studenten die een extra minor of zelfs een tweede of derde studie doen? Extra vakken of een extra studie kost nu nog alleen extra tijd van de student en geld voor extra boeken. Verder betaal je hetzelfde collegegeld en kun je dus voor hetzelfde geld meer vakken volgen en meer uit je academische opleiding halen.

Zo krijg je studenten die niet gefocust zijn op hun eigen opleiding maar een meer cross-disciplinair opgeleide student. Dit bevordert alleen maar hun inzetbaarheid en waarde op de arbeidsmarkt. Ik ga zelf afstuderen met 30 punten meer dan een standaardbachelor, maar als dit extra geld had gekost, had ik het waarschijnlijk niet gedaan, terwijl het toch wel degelijk heeft bijgedragen aan mijn kennis die ik nu kan toepassen in mijn verdere loopbaan.

In het opiniestuk over ditzelfde onderwerp  'Stel dromen centraal en niet financiering' wordt gezegd dat ruimte gemaakt wordt voor een tweede student: de student die minder vakken wil en meer wil doen buiten de universiteit. Maar hoe zit het met die derde student? De student die zich juist wil ontplooien binnen de universiteit. Waarom worden die dromen buiten beschouwing gelaten?'.

Gevolgen voor de universiteit

Voor universiteiten houdt het nieuwe plan in dat zij maatwerk moeten leveren waar het om facturatie en administratie gaat. Er moet immers per student gefactureerd worden, nadat men in kaart heeft gebracht welke vakken de student wel en niet gaat volgen. En maatwerk kost nu eenmaal veel meer geld. Beschikken universiteiten wel over dit extra geld? Of moet de overheid bijspringen? Zoja, wil en kan de overheid dit wel?

Na invoering van het leenstelsel, nu dus weer een ingrijpende verandering? Alles overziende, zijn wij zeer benieuwd naar de uitkomsten van het experiment in Amsterdam. Wij zijn zeer benieuwd wat de precieze gevolgen voor student en universiteit zullen zijn, voordelig en nadelig.

Meer informatie

Wil je meer informatie over studiefinanciering en op de hoogte blijven van nieuws rondom dit onderwerp? Klik dan op de knop hieronder. Je vindt hier alle relevante links verzameld voor jou.

 

Studiefinanciering, Leenstelsel & Nieuws

 

Wij wensen jou een succesvolle studiecarrière toe!
 
Yvonne Koster
OnderwijsXtra
 

© OnderwijsXtra

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer