Ontwikkelingsgericht onderwijs: dé oplossing?

Methodedwang

Veel leraren hebben last van methodedwang en (score)lijstjes die hun dag beheersen. Hans Bakker, onderzocht hoe scholen succesvol op OntwikkelingsGestuurd Onderwijs (OGO) kunnen overgaan. Dit onderwijsprogramma houdt in dat men zich minder door vaste programma's laat leiden en meer door individuele leerlingbehoeften. De druk van opbrengsten en het bijhouden van scorelijstjes is veel te groot. Als je die druk weghaalt, komt er meer lucht om voor de kinderen te kiezen en aan te sluiten bij hun talenten

Ontwikkelingsgericht onderwijs; de oplossing?

 

OGO en Onderwijs 2032

OGO sluit aan bij Onderwijs 2032. Kinderen moet worden opgeleid voor een snel veranderende maatschappij, een netwerksamenleving zonder een vast dienstverband. Leerlingen moeten dan goed weten wat hun talenten zijn.

Bakker: 'Je ziet die verschuiving ook op politiek niveau, want de inspectie gaat naast naar cognitieve opbrengsten ook kijken naar de sociale opbrengsten van een school.'

 

Kritiek

Critici vinden dat OGO te belastend voor docenten. Het loslaten van methodes geeft minder vastigheid. Maar Bakker weerspreekt dit. Hij ontmoet juist veel leerkrachten 'die zich gemangeld voelen door de eenzijdige nadruk op opbrengsten. Ze hebben voor het onderwijs gekozen, vanwege de relatie met leerlingen. OGO brengt hen juist weer dichter bij hun passie'.

OGO en Passend onderwijs

Ook betwijfelen critici of het wel zo verstandig is om methodes los te laten en over te stappen naar OGO, terwijl scholen met steeds meer zorgleerlingen te maken krijgen.

Maar Bakker pareert: 'Niet elke leerling gedijt bij OGO. Je laat structuren los en sommige autistische kinderen hebben daar moeite mee. Dat kun je ondervangen door de klassen kleiner te maken, of door een onderwijsassistent. Toch hoor ik van scholen die OGO omarmd hebben, juist vaak dat ze daarmee de slag naar passend onderwijs ook al gemaakt hebben. Zij gaan namelijk al uit van de individuele behoefte van elk kind.'

Begeleiding

Een van de belangrijkste tips uit Bakkers onderzoek voor een gegarandeerde implementatie van OGO, is een goede begeleiding van docenten. Ter voorbeeld dient de Amsterdamse basisschool die overstapte op OGO. De school zette enkele docenten vrij om collega's te begeleiden. Dit betekende dat de man of vrouw voor de klas maar op een knop hoefde te drukken en hulptroepen arriveerden... sleutel tot succes.

Een andere tip is het laten meekijken van leraren in de klas bij collega's of zelfs op andere scholen: 'Leraren zijn over het algemeen doeners. Als ze iets bij een ander gezien hebben, pakken ze het zelf ook op.'

 

© OnderwijsXtra

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer