Steeds meer scholen hebben aandacht voor gezondheid

OnderwijsXtra, 13 januari 2015

 

Gezondheidsbevordering op school

Volgens het Muller Instituut, staat Gezondheidsbevordering bij leerlingen al bij een kwart van alle scholen op de schoolagenda. Dit is vooral te danken aan de inspanningen van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL). Ook is sprake van toenemene verbinding tussen de verschillende partijen op het gebied van gezondheidsbevordering. 

Verbetering gymonderwijs

De Onderwijsagenda richt zich o.a. op verbetering van Sport & Bewegen. Dat dit nodig is, bewijst het feit dat maar twintig procent van de basisscholen wekelijks slechts een uur gymles geeft en een vijfde van de vmbo's minder gym geeft dan de adviestabel uit 2006 adviseert.

Voor een samenhangend beleid, stimuleert de Onderwijsagenda samenwerking tussn onderwijsraden en buurtsportcoaches, GGD's, lerarenopleidingen, Hartstichting, Voedingscentrum en JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). Gezonde School-adviseurs spelen hierbij een grote rol.

Vignet

Momenteel heeft een op de vijf basisscholen het beleid voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl op papier staan. In het voortgezet onderwijs een kwart van de scholen.  Het aantal toegekende 'Gezonde School-vignetten' in het basisonderwijs is in 2014 verdubbeld ten opzichte van 2013, waarvan de meeste zijn toegekend voor Sport & Bewegen, Voeding en Sociaal-emotionele ontwikkeling.

Vignet Gezonde School - OnderwijsXtra OnderwijsZorg NL

Ondersteuning

De scholen die vorig jaar ondersteuning kregen, geven aan daadwerkelijk te zijn geholpen met het invoeren van gezond schoolbeleid. Tot en met 16 maart kunnen scholen ondersteuning aanvragen (advies, hulp, een bijdrage voor een Gezonde School-activiteit of een vergoeding van de taakuren).

↔ lees meer

© OnderwijsXtra

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer