Leraar als Vaandeldrager der excellentie

OnderwijsXtra, 27 februari 2013

  
OnderwijsXtra Nieuws&Columns Leraren

Rol docenten

De audit van het Siriusprogramma is er uitgesproken over. Docenten zijn de “ambassadeurs van de excellentie, omdat zij ervaringen, werkvormen en didactische concepten ook in het reguliere onderwijs toepassen.”
Excellente studenten vragen om excellente docenten. Het is van belang dat docenten betrokken zijn bij vorming van het excellentiebeleid en de doorvertaling naar de onderwijspraktijk.

Vaandeldragers van excellentie

Volgens de Sirius-audit zijn "de docenten de vaandeldragers van de excellentiecultuur, omdat zij ervaringen in werkvormen en didactische concepten ook in het reguliere onderwijs toepassen. Daarmee reikt de waarde van excellentie verder dan alleen voor de categorie excellente studenten." Voor de agenda van de ISTP 2013 is deze audit en rapportage dan ook vruchtbaar en inspirerend te noemen.
 

Professionalisering

Professionalisering is een essentiële voorwaarde. Docenten moeten de mogelijkheid krijgen om een bepaald aantal uren zich in te zetten voor scholing, maar ook moeten ze de ruimte krijgen om te experimenteren met onderwijsvormen. Zo adviseert de audit van het Siriusprogramma en de groep leading experts daarvan onder leiding van Hans Adriaansens.

Excellentieprogramma's

Bij excellentieprogramma’s wordt veel verwacht van docenten. Ze moeten allereerst over voldoende vakkennis beschikken. Excellente docenten zijn rolmodellen in out of the box denken, creativiteit en samenwerken met andere disciplines. Het is daarom van belang dat instellingen ook de onderwijsprestaties van de docenten "herkennen en erkennen én belonen." 
 
→  Lees  meer
 
© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer