Bijles op maat

Onderwijsadvies en -begeleiding

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

 

B

 
Bureau Talent - Adressenwijzer OnderwijsXtra Onderwijszorg NL
 
Bureau Talent
Naam:      Lineke van Tricht
Adres:      Middelstegracht 89b
Plaats:      2312 TT Leiden
Telefoon:   071-7850850
 
 
 
 
 
 
 
 

E

 
Educonsult
Onderwijszorg voor scholen, docenten, leerlingen en hun ouders
 
E-mail ons
Naar website
 
 

J

 
John Vrakking Training & Coaching on the job
Telefoon: 053 - 574 51 14
E-mail ons
Naar website
 

O

 
OOK Pedagogische Expertise Groep
Ondersteuning van leerkracht, school en ouders
E-mail ons
Naar website
 
Onderwijsadvies
E-mail ons
Naar website
 
 
OnderwijsBovenwijs Schoolondersteuning
Naam:   
Jan C. Visser
Adres:  Hans Vonkstraat 12
Plaats: 2353 KM Leiderdorp
Telefoon:  (071) 541-6561
E-mail ons
Naar website
OnderwijsBovenwijs is een schoolondersteunende organisatie.
Bij het Transformatief Trainen maken we gebruik van technieken die verandering stimuleren op persoonlijk- en organisatorisch gebied.
OnderwijsBovenwijs zich richt op alle mensen die in het primair-, beroeps-, voortgezet- en hoger onderwijs werkzaam zijn en die op onderwerpen willen trainen die ze in staat stelt de problematiek rondom pesten, agressie, lastig gedrag, ondermaats presteren en vroegtijdig schoolverlaten op een effectieve wijze aan te pakken.
 
 
 
 

S

SKiP Onderwijsadvies Haarlem - Adressenwijzer OnderwijsXtra Onderwijszorg

SKiP Onderwijsadvies
Onderwijsadviesdienst voor scholen én ouders
Naam:     Carlijn van der Winkel
Adres:     Heussensstraat 2A
Plaats:     2023 JR Haarlem
Telefoon:  023-5763391
 
SKiP biedt voorlichting en trainingen voor docenten(teams) aan op het gebied van deskundigheidsbevordering. Het aanbod kan kortdurend dan wel langdurend zijn en afgestemd worden op de groepsgrootte.
 • Voorlichting leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Werken met de meldcode (verplicht ingevoerd per 2013)
 • Voorbereid op Passend Onderwijs
 • Signalering en begeleiding van internaliserende problematiek in de klas
 • Signalering en begeleiding van hoogbegaafdheid
 • Klassenmanagement; klimaat en inrichting
 
 

Judith Porcelijn coaching - Adressenwijzer OnderwijsXtra Onderwijszorg NL

Sterke School
Onderwijsbegeleiding en -advies
Naam:     Judith Porcelijn
Adres:     St. Jorissteeg 7
Plaats:     2311 JA Leiden
Telefoon:  023-5763391
 
Sterke School biedt advies, training en goede raad voor docenten (ook zij-instromers en invallers) voor alle vormen van onderwijs.
Hulp nodig op maat bij orde houden, klassenmanagement, time-management, groepsplannen, HGW, organisatie, etc.? Deel uitmaken van een intervisiegroep? Bang voor burn-out? Dan kun je bij mij terecht:
 • Praktische begeleiding voor docenten PO,SBO, VO, MBO, VSO:
Time-management, Klassenmanagement, Orde bewaken, Differentiatie & Groepsplannen, Assistentie invoering Groepsplanversneller
 • Intervisie begeleiding
 • Videointeractie begeleiding
 • Trainingen voor docenten op het randje van burn-out
 • Huiswerktraining voor VO-scholieren
 
 

T

 
Topwijs Onderwijsadvies
Naam:   
Mike Nijskens
Telefoon: 
0629904294
 
 

V

 
Van Kampen Training & Coaching
Naam:    Judith van Kampen
Adres:    Tamarijnslaantje 45
Plaats:    2201 XB Noordwijk
Telefoon: 0619979101
E-mail ons
 

 

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer