FacebookGoogle Bookmarks
OnderwijsXtra OnderwijsZorg Nederland - terug OudersXtra
 

Aandachtstekort & Concentratieprobleem

 

Waar herken je het aan?

Afleiding...

Kinderen met tekorten in aandacht en concentratie kunnen het moeilijk volhouden om hun aandacht op een taak te richten, die aandacht vast te houden en zich niet door allerlei prikkels te laten afleiden. Er is ook sprake van vergeetachtigheid, moeite met details, je spullen kwijtraken, afgeleid raken door andere dingen, van alles tegelijk doen.

Motivatie

Elk kind heeft wel eens moeite met zich te concentreren. Bijvoorbeeld omdat het morgen jarig is of omdat het buiten sneeuwt. Het kind kan zijn aandacht dan niet bij de leertaak houden. Een groot deel van dit soort concentratieproblemen op school zijn dan ook vaak motivatieproblemen. Het kind zal, als het zelf een taak kiest - bijvoorbeeld het maken van een tekening van de verjaardag en de cadeautjes - wel concentratie kunnen opbrengen.

Echt probleem...

Er is echter pas sprake van een concentratieprobleem als het kind voortdurend niet in staat is gedurende langere tijd zijn aandacht bij hetzelfde te houden. Het kind kan de aandacht niet goed bundelen, niet goed richten en niet of niet lang vasthouden. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Deze oorzaken kunnen in het kind liggen, maar ook bij de leerkracht, de omgeving van het kind of de onderwijsleersituatie.

Niet verwaarlozen!

Een concentratieprobleem dat niet opgemerkt wordt, kan grote gevolgen hebben. Het meest voor de hand ligt dat het kind een leerachterstand en dus achteruitgang in de schoolprestaties op zal lopen, omdat de onderwijstijd niet ten volle benut wordt. Andere gevolgen van concentratieproblemen kunnen zijn:

  • leerfrustraties met als gevolg motivatieverlies en gedragsproblemen
  • een minderwaardigheidsgevoel: negatief zelfbeeld
  • problemen in de omgang met anderen en problemen in sociale situaties
  • buitenbeentje in de klas of groep

Onderzoek

Het is daarom belangrijk goed onderzoek te verrichten naar de oorzaken van aandachts- en concentratieproblemen om gericht hulp te kunnen bieden, in kaart te brengen voor welke ontwikkelingsgebieden dit gevolgen heeft en welke vaardigheden aangeleerd moeten worden om de gevolgen van een aandachtstekort te compenseren.

 

  Naar adressen van hulpverleners 

  Naar startpagina ouders

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer