FacebookGoogle Bookmarks
OnderwijsXtra OnderwijsZorg Nederland - terug OudersXtra
 

Wat is Dyscalculie?

Dyscalculie betekent 'niet kunnen berekenen' en is een andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde schoolse vaardigheden, die niet worden veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs. Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken-wiskundekennis (feiten/afspraken).

Rekengeschiktheid

In de eerste jaren van het basisonderwijs worden de basisvaardigheden van het rekenen intensief geoefend met het doel ze te automatiseren. Een leerling weet dan dat 5 + 4 = 9 en stapt moeiteloos over naar 15 + 4 of 15 + 14. Hetzelfde geldt voor eenvoudige aftrek-, vermenigvuldig- en deelsommen. Deze vaardigheden zitten dan opgeslagen in het lange-termijngeheugen en worden daar zo nodig zonder enige moeite (automatisch) uit opgediept. Er hoeft dan geen energie besteed te worden om eenvoudige sommen en onderdelen van bewerkingen uit te rekenen. Dat is handig, want een kind kan van opgeslagen kennis gebruik maken als de rekenopgaven ingewikkelder worden.

Als het niet lukt...

Kinderen met dyscalculie slagen er niet in zich deze rekenvaardigheden vlot eigen te maken. Er is bij hen sprake van een beperkte 'rekengeschiktheid' in vergelijking met wat ze kunnen begrijpen van rekenen/wiskunde.

Kenmerken

 • De leerling:
 • gebruikt simpele procedures (blijft bijvoorbeeld lang op de vingers tellen in plaats van te werken met clusters van getallen; 5, 10, 100 etc.)
 • maakt veel fouten in een stapsgewijze aanpak
 • heeft problemen met de volgorde van de te nemen stappen bij een bepaalde strategie
 • kan geen associaties maken met eerder opgedane kennis
 • heeft problemen met de plaats van getallen
 • maakt veelvuldig omkeringen van getallen
 • Algemene problemen bij kinderen met leerstoornissen herkennen:
 • trager tempo en ongunstig aanpakgedrag: een passieve of impulsieve aanpak
 • een minder goed werkend korte-termijngeheugen
 • een minder efficiënt gestructureerd lange-termijngeheugen
 • problemen met het vasthouden van de instructie
 • problemen om snel de essentie van een opdracht te doorzien
 • minder flexibiliteit in het overschakelen van het ene naar het andere niveau
 • moeite het eigen werk te controleren en te reflecteren op eigen werk
 • emotionele problemen, bijvoorbeeld faalangst
 •  

  Naar adressen van hulpverleners

  Naar startpagina ouders

 

 

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer