FacebookGoogle Bookmarks

OnderwijsXtra OnderwijsZorg Nederland - terug OudersXtra
 

Wat is Kurzweil

Kurzweil is een dyslexie softwareprogramma voor alle vormen van dyslexie en alle schooltypen. Het is het neusje van de zalm voor wat betreft de verschillende programma’s die te verkrijgen zijn. De teksten worden gescand en op de computer voorgelezen.

Leesfunctie

Iedere voorgelezen zin licht op, waardoor leerlingen automatisch mee gaan lezen.

Schrijffunctie

De zinnen die getypt worden, worden voorgelezen. Je hoort het gelijk als iets verkeerd geschreven is omdat het ook op die manier wordt uitgesproken. Bij woorden die ongeveer hetzelfde klinken, zoals bijvoorbeeld “woorden” en “worden”, is het wat lastiger te horen of het goed geschreven is of niet.

Het mooie van Kurzweil is dat zowel de leesfuncties als de schrijf- en studiefuncties in één omgeving plaatsvinden. Er hoeft niet geswitcht te worden tussen verschillende menu’s. Het programma is hierdoor zeer gebruiksvriendelijk. Binnen Kurzweil zijn veel ondersteunende functies, zoals woordenboeken, arceerstiften, woordherkenner e.d.

Kurzweil thuis

Er kan ook thuis gewerkt worden met Kurzweil. Er zijn meerdere Kurzweil hulpaanbieders die instructie aan ouders verzorgen, individueel of in groepjes.

 

OnderwijsXtra - Ouder Loket   Naar adressen van dienstverleners Kurzweil

 OnderwijsXtra - Ouder Loket   Naar startpagina ouders

 
© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer