FacebookGoogle Bookmarks
OnderwijsXtra OnderwijsZorg Nederland - terug OudersXtra
 

Leervaardigheid

 

Wat is leervaardigheid?

Leervaardigheid kan worden omschreven als het verwerven van kennis, vaardigheden, houdingen en waarden. We spreken bijvoorbeeld van leren als je meer kennis hebt verworven, iets uit het hoofd hebt geleerd of een bepaalde vaardigheid hebt verworven (bijv. taalvaardigheid). Van het leren zelf merk je niets, maar des te meer van het resultaat (van leren)!

 

Leerstijlen: twee belangrijke visies op leren

 

I. Het model van Kolb maakt onderscheid tussen vier fasen van het leerproces:

  • Concreet ervaren (Bezinner)
  • Waarnemen en overdenken (denker)
  • Analyseren en abstract denken (Beslisser)
  • Actief experimenteren (Doener)

Kolb stelt dat mensen een voorkeurstijl hebben, waarmee ze het liefst beginnen en waaraan ze de meeste tijd besteden. Maar het is belangrijk alle fasen van het leerproces te doorlopen, omdat ze essentieel zijn voor effectief leren. Kolb pleit er daarom voor dat je extra aandacht besteedt aan de leeractiviteiten waarin je je minder goed thuis voelt.

De beste leerders beheersen volgens kolb alle leerstijlen en doorlopen stap 1 t/m 4 in het geheel. In de praktijk echter, ontwikkelen mensen vaak de fasen waar ze toch al sterk in zijn en laten ze de overige fasen voor wat ze zijn

II. Jan Vermunt vroeg zich af op welke manier een leerling zichzelf stof eigen maakt.

Vermunt onderscheidt vier leerstijlen:

Studenten met een betekenisgerichte leerstijl zoeken naar verbanden in de studiestof, proberen zelf structuur aan te brengen en staan kritisch tegenover de te bestuderen stof (diepteverwerking). Ze bepalen zelf hoe ze leren en wat ze belangrijk vinden (zelfsturing). Ze zien studeren als het opbouwen van kennis en inzichten en studeren uit persoonlijke interesse. Slaats, Van der Sanden & Lodewijks (1996) vonden bij leerlingen uit het middelbaar beroepsonderwijs een vergelijkbare leerstijl, die zij 'constructieve' leerstijl noemen.

Studenten met een reproductiegerichte leerstijl leren de studiestof vaak uit hun hoofd, herhalen de stof veelvuldig en gaan gedetailleerd te werk (stapsgewijze verwerking). Daarnaast laten zij zich door het onderwijs sturen en zien ze studeren als het opnemen van kennis. Ze zijn gericht op het behalen van certificaten en het uittesten van eigen capaciteiten.

Studenten met een toepassingsgerichte leerstijl proberen wat ze leren, toe te passen (concrete verwerking). Ze zien studeren dan ook als het leren gebruiken van de kennis die men verwerft en zijn bij het studeren gericht op hun toekomstige beroep (beroepsgerichte leeroriëntatie).

Studenten met een ongerichte leerstijl vinden het moeilijk om hun eigen leren te sturen, maar hebben ook nauwelijks houvast aan de aanwijzingen in de studiestof of van docenten (stuurloze regulatiestrategie). Ze vinden dat het onderwijs stimulerend hoort te zijn en werken graag samen met medestudenten. Verder staan ze onzeker tegenover hun studie (ambivalente leeroriëntatie): ze twijfelen of ze goed genoeg zijn om de studie af te maken of ze vragen zich af of ze wel de goede studie hebben gekozen.

Test hier je leerstijl !

 

  Naar adressen van hulpverleners

  Naar startpagina ouders

 

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer