FacebookGoogle Bookmarks
OnderwijsXtra OnderwijsZorg Nederland - terug OudersXtra
 

Wat is mindfulness?

Wat is mindfulness eigenlijk? De meest gangbare definitie is die van Jon Kabat-Zinn: ‘Beoefening van mindfulness betekent op een speciale manier oplettend zijn: bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zónder te oordelen.'

1. Sturen aandacht

Het sturen van de aandacht is de eerste component van mindfulness. Het doel is om van moment tot moment actief opmerkzaam te zijn op wat zich aandient via de zintuigen en in de vorm van gedachten. De aandacht kan hierbij breed zijn en alles omvatten of op een specifiek aspect gericht zijn zoals op de emotionele reacties in het lichaam. Daarvoor is een concentratie nodig die stabiel genoeg is en enige tijd volgehouden kan worden

2. Open en accepterende houding

De tweede component van mindfulness is het ontwikkelen van een open en accepterende houding tegenover gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties. Acceptatie ontstaat als we het onaangename toelaten, zonder beperkingen, zonder te evalueren, zonder pogingen iets vast te houden of weg te werken.

Mindfulness en uw kind

Kinderen van alle leeftijden kunnen baat hebben bij mindfulness, want ook zij ondervinden de druk van onze moderne tijd; het snelle en complexe leven thuis, op school en in de maatschappij. Mindfulness leert ze op een gezonde manier te reageren op de chaotische wereld om zich heen. Door middel van korte, simpele oefeningen kunnen kinderen en jongeren leren zich bewust te worden van hun omgeving, zodat ze beter weten wie ze zelf zijn, meer zelfvertrouwen krijgen en daardoor steviger in het leven staan.

Hulp & Informatie mindfulness

Wilt u meer informatie over mindfulness? Kijkt u dan voor meer links en websites over mindfulness in onze Startpagina Ouders. Overweegt u een training mindfulness voor uw kind? Kijk dan eens in onze Adressenwijzer.

 
© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer