FacebookGoogle Bookmarks
OnderwijsXtra OnderwijsZorg Nederland - terug OudersXtra
 

Regelhulp

Gemeente verantwoordelijk

De gemeente is verantwoordelijk voor kinderen t/m 18 jaar met een beperking, stoornis of aandoening. Maar de gemeente is er ook voor opgroei- en opvoedproblemen en regelt de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Tenslotte pakt de gemeente kindermishandeling aan.

Om deze zorgtaken goed uit te kunnen voeren, werkt de gemeente nauw samen met het onderwijs, politie en justitie en de zorg.

Hulp aanvragen

Heeft u ook advies, ondersteuning of zorg voor uw kind nodig? Dan kunt u, in drie stappen, terecht bij 'Regelhulp', wegwijzer van de overheid  →  Wegwijzer Regelhulp.

Wat verandert er?

Had u in 2014 een indicatie voor AWBZ-zorg?
Kijk hier voor uw overgangsrechten  →  Hoeverandertmijnzorg?
 

Vergoedingen

Natuurlijk wilt u graag weten of u de kosten vergoed krijgt.
Kijk hier voor zorgkostenvergoeding en PGB  →  Zorg regelen.
 

Preventie

Ter preventie kunt u meer lezen over onderwerpen als verzorging, gezond eten, seksualiteit

en uitgaan  →  Jeugd Info.  Voor àlle onderwerpen  →  Ouders Startpagina.
 
© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer