Pesten & Sociale weerbaarheid

Leerprestaties

Steeds vaker worden leerlingen en schoolpersoneel geconfronteerd met pesten in de klas, op de gang, in de aula en zelfs buiten school. Pesten, dat zich verbaal of fysiek uit, maar altijd met ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de omgeving. Het hoeft geen betoog dat pesten op school van grote invloed is op het psychische en sociale welbevinden van leerlingen én dus op de leerprestaties.

Behandelen

Hierom is het zaak zo vroeg mogelijk professionele hulp in te schakelen. Er zijn tegenwoordig immers effectieve trainingen die het kind helpen met pesten om te gaan en het sociaal weerbaarder maken. Zo wordt ingezet op een zo optimaal mogelijk functioneren op school en een zo groot mogelijk leerresultaat voor iedereen.

Maar ook zijn er voor de school diverse anti-pest projecten ontwikkeld die zich niet alleen richten op de slachtoffers van pesten, maar ook op de pester zelf en het creëren van een schoolklimaat dat pesten voorkomt.

Meer info

Wilt u meer informatie over pesten en sociale weerbaarheid? Maak hier dan uw keuze en u komt bij uw persoonlijke pagina:
 

OnderwijsXtra Onderwerpen Ouders

OnderwijsXtra Onderwerpen School

 

Tip: Adressenwijzer hulpverleners Sociale weerbaarheid & Anti-pesttraining

OnderwijsXtra op Social media

© 2011 - OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer