FacebookGoogle Bookmarks

 

Wat is Logopedie ?

Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids)zorg of paramedische zorg. Deze zorg wordt ook gegeven in het onderwijs. Het is de zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedie richt zich op het verbeteren of herstellen van het slikken of de communicatie. Een logopedische stoornis kan verschillende oorzaken hebben.

Oorzaken logopedische problemen

Groeifase

Bij kinderen heeft het vaak te maken met de groeifase. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van spraak en taal. Die verloopt niet bij ieder kind even snel. Hulp is soms nodig voor pasgeboren baby’s die moeten leren slikken. In veel gevallen zijn deze kinderen te vroeg geboren.

Aanleg

Ook aanleg kan een rol spelen, zoals bij stotteren of leesproblemen. Klachten op een ander gebied, zoals gedragsproblemen, kunnen voortkomen uit taalproblematiek. Dit heeft dan weer gevolgen voor het leren op school en de sociale ontwikkeling.

Chronische ziekten

Bij bepaalde chronische ziekten zoals astma, is logopedie onderdeel van de behandeling. Logopedie richt zich op het verbeteren of herstellen van de communicatie.

Wat doet een logopedist?

Tijdens de eerste afspraak wordt met u besproken wat de invloed van de stoornis is op het dagelijks leven. De logopedist doet vervolgens uitgebreid onderzoek en bespreekt dit met u. Daarna wordt er een behandelplan gemaakt. Ook geeft de logopedist adviezen en voorlichting. Hij/Zij coacht en begeleidt ouders of gezinsleden om hen bij de behandeling te betrekken. Uw kind krijgt namelijk oefeningen mee om ook thuis te doen.

Read more...

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer