FacebookGoogle Bookmarks

 

Wat is Mindfulness

Wat is mindfulness eigenlijk? De meest gangbare definitie is die van Jon Kabat-Zinn: ‘Beoefening van mindfulness betekent op een speciale manier oplettend zijn: bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zónder te oordelen.'

1. Sturen aandacht

Het sturen van de aandacht is de eerste component van mindfulness. Het doel is om van moment tot moment actief opmerkzaam te zijn op wat zich aandient via de zintuigen en in de vorm van gedachten. De aandacht kan hierbij breed zijn en alles omvatten of op een specifiek aspect gericht zijn zoals op de emotionele reacties in het lichaam. Daarvoor is een concentratie nodig die stabiel genoeg is en enige tijd volgehouden kan worden

2. Open en accepterende houding

De tweede component van mindfulness is het ontwikkelen van een open en accepterende houding tegenover gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties. Acceptatie ontstaat als we het onaangename toelaten, zonder beperkingen, zonder te evalueren, zonder pogingen iets vast te houden of weg te werken.

Mindfulness en uw leerling

Scholieren van alle leeftijden kunnen baat hebben bij mindfulness, want ook zij ondervinden de druk van onze moderne tijd; het snelle en complexe leven thuis, op school, de buitenschoolse activiteiten en de vriendjes/vriendinnetjes. Kinderen die hier erg last van hebben, kunnen niet slapen, piekeren, zijn snel afgeleid en onrustig. De aan-knop doet het, maar waar zit de pauzeknop?

Mindfulness leert ze op een gezonde manier te reageren op de chaotische wereld om zich heen. Ze komen tot rust, ontspannen en leren piekergedachten te beheersen en om te gaan met nare gevoelens.

Daarnaast leert mindfulness scholieren hoe zij hun aandacht kunnen versterken, waarmee de concentratie in de klas en thuis bij het huiswerk verbetert én dus de leerprestaties.

Hulp & Informatie mindfulness

Wilt u meer informatie over mindfulness? Kijkt u dan voor meer links en websites over mindfulness in onze Startpagina School. Overweegt u mindfulnesstraining voor uw klassen? Kijk dan eens in onze Adressenwijzer.

 
© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer